Upadłość konsumencka


Upadłość konsumencka   W dniu 19 września 2014 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej upadłości dłużników – konsumentów. Na podstawie zmienionych przepisów, konsumenci dużo łatwiej będą mogli ogłosić swoją upadłość….

Nowelizacja Prawa budowlanego


W dniu 16 marca 2015 r. Prezydent RP Bronisław Komorowski podpisał ustawę z dnia 20 lutego 2015 r. o zmianie ustawy – Prawo budowlane oraz niektórych innych ustaw. Ustawa weszła w życie 28 czerwca 2015 r. za wyjątkiem art. 1 pkt 34, którego data obowiązywania…