Kiedy trzeba zapłacić podatek od spadku?


Sprawy spadkowe nie zawsze są proste. Jeśli osoba, po której mamy otrzymać spadek, nie pozostawiła testamentu bądź jeżeli zawarte w nim ustalenia nie są dokładne, może pojawić się problem.

 

law-1898974_1280

Więcej o spadkach można przeczytać na stronie 
http://jaworska-kancelaria.pl/specializacja/rozwody-i-spadki/

 

Zdarza się także, że informacja o spadku wcale nie należy do pozytywnych – na przykład jeśli w spadku dostajemy zadłużone nieruchomości bądź spadkobierców jest bardzo dużo. Szczególny problem powstaje również wtedy, gdy zmuszeni jesteśmy zapłacić duży podatek od dziedziczonych dóbr. Choć polskie prawo zwalnia z niego rodziny, procedura jest bardzo skomplikowana. By rozwiązać te i inne problemy związane ze spadkiem, musimy znaleźć odpowiednią kancelarię prawną, biegłą w niuansach dziedziny, jaką jest prawo spadkowe.

Często zdarza się, że spadkobierca jest przekonany, iż jako członek rodziny zmarłego ma prawo do zwolnienia z podatku. Jeśli jednak nie dopilnujemy wszystkich, skomplikowanych procedur i terminów, jakim podlegają sprawy spadkowe, może to okazać się problematyczne. Zdarza się więc, że osoba pozbawiona opieki prawnej płaci podatek mimo że teoretycznie jako członek rodziny zmarłego powinna być z niego zwolniona. Dzieje się tak po pierwsze dlatego, że ustawodawca wymaga od spadkobiercy indywidualnej aktywności – po orzeczenie o spadku musi zgłosić się w niedającym się przywrócić terminie sześciu miesięcy. Zwolnienie z podatku ma zatem charakter warunkowy.

 

Zwolnienie z podatku od spadku

 

money-1673582_1280

Nawet jeśli zgłosimy się do odpowiedniego urzędu skarbowego po spadki, może okazać się, że nie zostaniemy zwolnieni z podatku. Dzieje się tak w sytuacji, gdy członek najbliższej rodziny nabywa wkład oszczędnościowy z rachunku bankowego, jaki złożył na wypadek śmierci zmarły. Zgodnie z odpowiednimi przepisami taki wkład nie wchodzi do spadku, więc termin na zgłoszenie się po niego liczony jest już od dnia śmierci posiadacza, a nie od dnia uprawomocnienia się orzeczenia w sprawie nabycia spadku. Niewiedza co do innego statusu prawnego wkładu oszczędnościowego w stosunku do innych form spadkowych może sprawić, że zmuszeni będziemy zapłacić wysoki podatek od dziedziczenia. Jeśli chcemy tego uniknąć, niezbędna nam będzie pomoc prawnika.

Kiedy dowiadujemy się o śmierci bliskiej osoby, zazwyczaj jedną z ostatnich rzeczy, o jakiej myślimy, są problemy prawne. Prawo spadkowe jest jednak nieubłagane, stąd może to się okazać, że przez nieuwagę przysporzymy sobie dodatkowych przykrości. Warto w takiej sytuacji dość szybko znaleźć prawnika, który sprawdzi, jakie przysługują nam spadki i sam zajmie się dotrzymaniem wszelkich procedur czy terminów związanych z ich otrzymaniem.