Upadłość konsumencka


Upadłość konsumencka


W dniu 19 września 2014 roku Prezydent podpisał nowelizację ustawy dotyczącej upadłości dłużników – konsumentów.

Na podstawie zmienionych przepisów, konsumenci dużo łatwiej będą mogli ogłosić swoją upadłość.

Nowelizacja zakłada, że w szczególnych okolicznościach będzie istniała możliwość umorzenia nawet wszystkich zobowiązania dłużnika, bez zaspokojenia wierzycieli i ustaleni planu spłaty długu. Powyższe rozwiązanie będzie mogło być stosowane w przypadku, gdy osobista sytuacja dłużnika , nie budzący wątpliwości sposób będzie wskazywać, iż nie jest on zdolny do dokonywania jakichkolwiek spłat w ramach planu spłaty wierzycieli.

Zgodnie z nowymi przepisami, jeżeli dłużnik zawrze układ ze swoimi wierzycielami, zostanie mu zagwarantowane, że będzie mógł zachować swoje mieszkanie w zamian za ustalony za zgodą większości wierzycieli indywidualny plan spłat. Zmiana przewiduje, że maksymalny czas na spłatę zobowiązań upadłego nie może przekroczyć 3 lat. Jeżeli dłużnik zdecyduje się na sprzedaż mieszkania, celem pokrycia zobowiązań, wówczas będzie mu przysługiwała do 24-krotności średniego czynszu najmu.

Nadto, opłata stała przy przystąpieniu do procedury upadłościowej ma być obniżona do 30 zł.

Co więcej, będzie istniała możliwość zaciągnięcia przez dłużnika swego rodzaju „pożyczki” od Skarbu Państwa na opłacenie i tak już niskich opłat sądowych.

Kancelaria świadczy usługi profesjonalnego doradztwa osobom fizycznym w takim zakresie jak upadłość konsumencka.
Pomagamy w przeprowadzeniu postępowania upadłościowego, którego celem jest umorzenie zadłużenia. Usługi wykonujemy z zachowaniem najwyższego standardu, tak by cały proces był dla Państwa jak najmniej dokuczliwy, a jednocześnie by nasze działania były efektywne. Zajmujemy się świadczeniem kompleksowych usług z całego zakresu prawa upadłościowego.