Zakładanie spółki lub fundacji – jak to zrobić?


Założenie, rejestracja i prowadzenie spółki to zadanie, które wymaga czasu i precyzyjnych wyborów.

hook-405091_1920

Więcej o zakładaniu spółek przeczytasz na http://jaworska-kancelaria.pl/specializacja/zakladanie-i-likwidacja-spolek-fundacji-stowarzyszen/

Od tego, jak określimy zadania spółki i treść powołującej ją umowy, zależy bowiem status przyszłych operacji wykonywanych w jej ramach. By odpowiednio przygotować dokumenty rejestracyjne, musimy zapoznać się z kilkoma kluczowymi pojęciami.

Błędne wypełnienie wniosku o rejestrację spółki może spowodować jego odrzucenie, a w konsekwencji – spowolnienie całego procesu formowania się nowego podmiotu. Zanim przejdziemy do pisania podania, warto zadać sobie pytanie, czy spółka jako forma prawna jest dla nas odpowiednia. Spółka to jednostka organizacyjna tworzona przez minimum jedną osobę. Powołuje się ją zwykle, by prowadzić działalność gospodarczą z ograniczeniem finansowej odpowiedzialności części członków. Określić musimy kapitał zakładowy w wysokości minimum pięciu tysięcy złotych. Jeśli działalność, jaką chcemy ufundować, będzie użyteczna społecznie czy gospodarczo, lepiej zdecydować się jednak na zakładanie fundacji.

 

Jaki rodzaj spółki wybrać?

 

question-mark-160071_1280

O obsłudze prawnej firm mogą państwo przeczytać na http://jaworska-kancelaria.pl/specializacja/prawo-pracy-obsluga-prawna-firm/

Jeżeli interesuje nas zakładanie spółek, musimy zastanowić się, jaki rodzaj będzie odpowiedni. Istnieją spółki jawne, partnerskie, komandytowe, akcyjne, z ograniczoną odpowiedzialnością, a także warianty mieszane. Kiedy zdecydujemy się na odpowiedni typ, musimy określić umowę i statut spółki, wybrać organy (np. członków zarządu), następnie przygotować wniosek o rejestrację w rejestrze przedsiębiorców KRS, w ZUS oraz urzędach skarbowym i statystycznym. O pomoc w poprawnym wypełnieniu poszczególnych wniosków najlepiej poprosić prawnika – rejestracja spółek wymaga bowiem szczególnej precyzji prawnej. Podobnie wygląda likwidacja spółki.

 

Rejestracja spółki

 

puzzle-1713170_1280

Informacje o odszkodowaniach, znajdują się na http://jaworska-kancelaria.pl/specializacja/odszkodowania/

Zakładanie spółki niesie za sobą konieczność zapoznania się z definicjami, z jakimi spotykać będziemy się podczas całego procesu rejestracji, a także później, prowadząc działalność. Odróżnić trzeba między innymi kapitał własny od zakładowego. Ten pierwszy to wspomniana wyżej wysokość kapitału zakładowego, drugi – ogół składników finansowych przynależnych spółce, czyli wkładów finansowych. Elementy te mogą przybierać także formę niepieniężną – na przykład nieruchomości czy ziemi. Dywidenda to natomiast kwota zarobiona przez spółkę, przeznaczona do podziału wśród jej członków. By działania spółki zostały zaakceptowane, muszą uzyskać absolutorium, czyli akceptację większości lub wszystkich wspólników. Ewentualna likwidacja spółki do działanie, jakie podejmie likwidator. Z zasady jest to jeden z członków zarządu.

 

Zapraszamy do współpracy: http://jaworska-kancelaria.pl/