Uzupełnienie straty bilansowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej


Uzupełnienie straty bilansowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej

 

Nurtujące wszystkich pytanie czy Syndyk może żądać uzupełnienia straty bilansowej w spółdzielczej kasie oszczędnościowo – kredytowej zostało rozwiane.

 

Syndyk nie ma kompetencji nakazujących dokonywanie wpłat członkom kasy oszczędnościowo – kredytowe.

 

Wyjątek stanowią sytuacje gdy przed ogłoszeniem upadłości została podjęta decyzja o pokryciu straty poprzez nakazanie członkom kasy oszczędnościowo – kredytowe uzupełnienie ich wkładów członkowskich.

 

W przeciwnym razie jeżeli taka uchwała nie została podjęta Syndyk nie ma tytułu prawnego do dochodzenia takich roszczeń.

 

radca prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy
 telefon: 666 911 333, www.jaworska-kancelaria.pl