Specjalizacja

Upadłość konsumencka

Zespół kancelarii zapewnia skuteczną upadłość konsumencką nawet w kilka dni z kompleksowym wsparciem ekspertów prawa.

Ma w tej dziedzinie 100% skuteczności.

Dbamy o sprawny przebieg postępowania na każdym jego etapie tj.: przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentacja przed sądem, oraz syndykiem, a także realizacja planu oddłużeniowego. Upadłości ogłaszamy nawet w kilka dni.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Ustawa przewidziała wyłącznie dwie przesłanki, które dłużnik zobowiązany jest spełnić, aby sąd rejonowy odpowiedni dla jego miejsca zamieszkania wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Podstawowym warunkiem jest niewypłacalność wnioskodawcy. Drugą przesłanką ogłoszenia upadłości w Polsce, jest prowadzenie ośrodka życia na terytorium kraju. Dłużnik nie może również prowadzić działalności gospodarczej lub zobowiązany jest złożyć wniosek o jej wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jako pierwszą zaletę upadłości konsumenckiej należy wskazać możliwość zatrzymania wszelkich postępowań sądowych dotyczących zadłużenia, a także egzekucji komorniczych i naliczania karnych odsetek. Ponadto, bez znaczenia pozostaje wielkość zobowiązań, ani też czas pozostawania w zwłoce z ich spłatą.

 

Upadłość przedsiębiorcy

Nasza Kancelaria oferuje profesjonalną reprezentację i doradztwo w zakresie prawa upadłościowego firm. Specjalizujemy się w skutecznym prowadzeniu postępowania upadłościowego, gwarantując kompleksowe wsparcie na każdym jego etapie. Nasze działania mają na celu sprawne zarządzanie procesem upadłości, minimalizując jego wpływ na przedsiębiorcę. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu naszych ekspertów, jesteśmy w stanie ogłosić upadłość nawet w kilka dni, zapewniając maksymalną ochronę interesów naszego Klienta.

Bankructwo firmy rozumiemy jako niemożność regulowania zobowiązań wobec wierzycieli. W przypadku ogłoszenia upadłości przez sąd, syndyk przejmuje kontrolę nad majątkiem upadłego, a wierzyciele mogą dochodzić swoich roszczeń jedynie w trybie postępowania upadłościowego. Nasza kancelaria zapewnia wsparcie na każdym etapie tego procesu, od przygotowania wniosku o upadłość, przez reprezentację przed sądem, aż po finalne rozliczenie masy upadłościowej i rozdział środków finansowych między wierzycieli.

Restrukturyzacja

Nasza kancelaria oferuje usługi w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Restrukturyzacja jest procesem mającym na celu zwiększenie efektywności operacyjnej firmy, optymalizację zarządzania zasobami oraz poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku. Proces ten stanowi alternatywę dla upadłości, umożliwiając uniknięcie negatywnych skutków bankructwa.

Współpracujemy z przedsiębiorcami na każdym etapie restrukturyzacji, począwszy od podpisania umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, przez przygotowanie niezbędnych dokumentów (spis wierzytelności, propozycje układowe), aż po negocjacje z wierzycielami i zatwierdzenie układu przez sąd. Nasz zespół ekspertów doradza najlepsze strategie działania, mając na uwadze uniknięcie upadłości i optymalizację procesów biznesowych.

Restrukturyzacja z naszą kancelarią oznacza skuteczne narzędzia i strategie, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, zapewniając mu skuteczne wyjście z trudnej sytuacji finansowej, a także możliwość dalszego rozwoju i wzrostu na rynku.

Koszt uproszczonej restrukturyzacji to: koszty obwieszczeń w MSiG (500 zł za obwieszczenie), opłata sądowa od wniosku o zatwierdzenie układu (1000 zł) oraz wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego.

Rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce

Nasza Kancelaria oferuje kompleksowe wsparcie prawnicze dla zagranicznych przedsiębiorców, którzy planują rozpocząć działalność gospodarczą w Polsce. Nasze usługi obejmują doradztwo prawne na każdym etapie procesu zakładania firmy oraz bieżące wsparcie w rozwoju i dostosowywaniu działalności do zmieniających się warunków prawnych.

Zalety prowadzenia biznesu w Polsce są liczne i atrakcyjne. Dynamiczny rozwój gospodarczy, niskie koszty produkcji i pracy, korzystne opodatkowanie oraz strategiczna lokalizacja między wschodem i zachodem Europy czynią Polskę niezwykle atrakcyjnym miejscem inwestycyjnym. Nasz zespół specjalistów pomaga identyfikować najlepsze rozwiązania pod kątem formy prawnej i struktury organizacyjnej firmy, aby zapewnić maksymalną efektywność działania i minimalizację ryzyka.

Jesteśmy tam, gdzie nasi klienci nas potrzebują – oferujemy także usługi zdalne, umożliwiając łatwy i wygodny dostęp do naszego wsparcia bez względu na lokalizację. Z naszą pomocą, proces rejestracji spółki w Krajowym Rejestrze Sądowym staje się prosty i przejrzysty. Zapewniamy kompleksową obsługę formalności rejestrowych oraz pomoc w otwarciu rachunku bankowego i znalezieniu odpowiedniej siedziby firmy.

Ponadto, nasze usługi obejmują nie tylko zakładanie spółki, ale także wsparcie w przekształcaniu jej struktury kapitałowej oraz sprzedaż gotowych spółek na zamówienie. Pomagamy również w załatwieniu wszelkich dodatkowych formalności związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej w Polsce, takich jak nabycie siedziby firmy, zabezpieczenie usług biura rachunkowego czy uzyskanie niezbędnych zezwoleń i licencji.

Naszym celem jest zapewnienie naszym klientom pełnej ochrony prawnej oraz wsparcia w osiągnięciu ich biznesowych celów. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu, rozpoczęcie działalności gospodarczej w Polsce staje się łatwe i bezproblemowe. Dołącz do grona przedsiębiorców, którzy odnoszą sukcesy na polskim rynku z naszym profesjonalnym wsparciem prawnym.

Odpowiedzialność menadżerów w związku z niewypłacalnością

Podstawową kwestią w prawie o niewypłacalności jest odpowiednio szybka reakcja na kryzys w przedsiębiorstwie. Tylko terminowe złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości lub wniosku restrukturyzacyjnego pozwala zapobiec pojawieniu się negatywnych konsekwencji w przyszłości. Mowa tu o odpowiedzialności majątkowej, osobistej, karnej oraz podatkowej. Mamy w swojej ofercie wiele skutecznych modeli działania.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

Likwidacja spółek, stowarzyszeń, fundacji

Nasza kancelaria oferuje swoje usługi i fachowe doradztwo związane z likwidacją spółek, stowarzyszeń i fundacji.

Mamy 100 % skuteczności w likwidacji.

Klienci korzystający z naszych usług mogą zaoszczędzić wiele czasu i problemów. Nasze wieloletnie doświadczenie i sprawdzone metody działania ułatwiają Klientom każdy krok na drodze likwidacji, nawet najbardziej skomplikowanych podmiotów. Kompleksowo obsługujemy przedsiębiorcę na każdym etapie postępowania, czerpiąc z wiedzy i doświadczenia specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Współpracujemy z księgowym i doradcą podatkowym poprzez co oferujemy bezpieczne i skuteczne rozwiązania prawne.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

Likwidację można rozpocząć pod warunkiem, że wystąpiła jedna z przyczyn umożliwiających rozwiązanie. Jeżeli statut lub umowa spółki nie stanowią inaczej likwidatorem może być dowolnie wybrana osoba pełnoletnia. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania, upłynnić majątek. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz czynności likwidatora, likwidatorowi pozostaje już tylko formalne złożenie wniosku o wykreślenie podmiotu wraz załącznikami, podobnie jak przy otwarciu likwidacji. O likwidacji likwidator powinien zawiadomić również właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego. Rozwiązanie podmiotu następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.

Likwidacja w przypadku spółki z o.o. trwa co najmniej 6 miesięcy od dnia opublikowania w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na czas trwania ma wpływ sytuacja spółki, ilość spraw do zamknięcia czy majątek do spieniężenia. Likwidacja stowarzyszenia i fundacji jest znacznie krótsza i często kończy się nawet w przeciągu 2 miesięcy.
Koszty przy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyglądają następująco: opłaty notarialne – ok. 600 złotych (bez opłaty dla spółek S24); opłaty sądowe ok 300 złotych; opłata za ogłoszenie w MSiG wezwania wierzycieli – ok. 300 złotych; obsługa księgowa procesu likwidacji, oraz wynagrodzenie kancelarii. Koszty likwidacji stowarzyszenia bez działalności gospodarczej – brak opłat; wniosek o wykreślenie z KRS – 300 zł. Stowarzyszenie z działalnością gospodarczą wniosek o otwarcie likwidacji – 350 zł, wniosek o wykreślenie z KRS – 300 zł, obsługa księgowa procesu likwidacji, oraz wynagrodzenie kancelarii. Opłata za wykreślenie fundacji z KRS to 300 zł, oraz dodatkowo obsługa księgowa procesu likwidacji, oraz wynagrodzenie kancelarii.

Zakładanie spółek, stowarzyszeń, fundacji

Kompleksowo pomagamy przy zakładaniu spółek, stowarzyszeń oraz fundacji.

Mamy 100 % skuteczności.

Założenie spółki, fundacji czy stowarzyszenia wydaje się proste, lecz mnogość przepisów, a nierzadko też różna ich interpretacja, sprawiają, że proces rejestracji wiąże się z wieloma trudnościami. Dla naszych Klientów jest to oszczędność czasu i uniknięcie problemów na drodze prawnej. Z pomocą naszych prawników wszelkie formalności zostaną dopełnione terminowo, a my poprowadzimy Państwa przez cały proces sprawnie i skutecznie.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzi w ramach swoich działań różne rodzaje rejestrów (przedsiębiorców, stowarzyszeń, dłużników itp.). Znaleźć można w nim najważniejsze dane na temat wpisanych w nim podmiotów. Należą do nich m.in. status prawny zarejestrowanego podmiotu, najważniejsze elementy sytuacji finansowej oraz sposób reprezentowania. Ponadto w Krajowym Rejestrze Sądowym znaleźć można także informacje o zaległościach podatkowych i celnych, nieopłaconych składkach ZUS oraz innych wierzytelnościach.

Do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są zgłaszać się wszelkie nowo powstałe podmioty, oraz wszelkie wpisane w nim podmioty są zobowiązane zgłaszać określone informacje dotyczące funkcjonowania oraz zgłaszać ich zmiany.

Zmiany wymagają nie tylko wypełnienie szeregu formularzy, których wzory można pobrać ze stron sądowych, ale także dołączenia do nich własnoręcznie skonstruowanych załączników podyktowanych przez przepisy prawa.

Ponadto, każda zmiana lub wpis do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego obarczona jest obowiązkiem uiszczenia opłaty od takiego wniosku. Opłaty są ustalane każdorazowo w oparciu o Ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 90 z 2010 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) i obowiązuje od 1 lipca 2011 r. Brak uiszczenia opłaty skutkuje brakiem dokonania wpis.

Termin na zgłaszanie zmian do KRS jest określony w art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Termin na zgłoszenie zmian do KRS to 7 dni.

Obsługa prawna przedsiębiorców

Kancelaria świadczy kompleksowe usługi prawne dla przedsiębiorców. Komunikację z Klientami
prowadzimy zarówno w języku polskim, jak i angielskim. Wszystkie usługi świadczone są z zachowaniem najwyższych standardów.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

Rozwody i prawo rodzinne

Kompleksowo pomagamy przy zakładaniu spółek, stowarzyszeń oraz fundacji.

Mamy 100 % skuteczności.

Założenie spółki, fundacji czy stowarzyszenia wydaje się proste, lecz mnogość przepisów, a nierzadko też różna ich interpretacja, sprawiają, że proces rejestracji wiąże się z wieloma trudnościami. Dla naszych Klientów jest to oszczędność czasu i uniknięcie problemów na drodze prawnej. Z pomocą naszych prawników wszelkie formalności zostaną dopełnione terminowo, a my poprowadzimy Państwa przez cały proces sprawnie i skutecznie.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

Procedura rozwodowa inicjowana jest na skutek wniesienia pozwu. Sądem właściwym dla skierowania pozwu o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Proces rozwodowy zaczyna się od wydany między stronami pism procesowych oraz od wyznaczenia rozprawy. Zazwyczaj podczas procesu rozwodowego oprócz małżonków obecni są na sali tylko sędziowie i pełnomocnicy stron. Czasami strony zgłaszają także chęć udziału tzw. męża zaufania, którym może być osoba bliska stronie. Proces rozwodowy zaczyna się od zadania pytań rozwodzącym się małżonkom. Następnie przesłuchuje się świadków. Po przesłuchaniu świadków przesłuchuje się małżonków. Ostatnim etapem procedury rozwodowej jest ogłoszenie wyroku. Małżonek nie musi być obecny w czasie ogłaszania wyroku. Uwzględniając powództwo sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód. Ponadto, oprócz orzeczenia rozwodu sąd orzeka także o alimentach na małoletnie dzieci stron, władzy rodzicielskiej czy kontaktach. Od orzeczenia sądu można zawsze wnieść odwołanie, wtedy gdy nie zgadzamy się z treścią wyroku.

Koszt opłaty od pozwy o rozwód to 600 zł. Strona inicjująca postępowanie może zawszę wnieść wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia tych kosztów w całości lub w części.

Pytania, które najczęściej są zadawane podczas sprawy rozwodowej to pytana o: szanse na uratowanie małżeństwa, początki małżeństwa, miejsce zamieszkania małżonków, fakt orzeczenia o winie w rozpadzie pożycia małżeńskiego lub jej braku. Ponadto pytania mogą dotyczyć więzi gospodarczej, fizycznej, duchowej, ekonomicznej. Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, najprawdopodobniej padną pytania dotyczące sytuacji majątkowej, możliwości zarobkowych małżonków, uzasadnionych kosztów utrzymania i wychowania dzieci, tego z kim dzieci zamieszkują, z kim mają jaką więź, z kim mają przebywać na stale i gdzie ma znajdować się ich stale miejsce pobytu.

Spadki

Zespół kancelarii zapewnia profesjonalne załatwienie sprawy spadkowej nawet w kilka dni z kompleksowym wsparciem ekspertów prawa.

Sprawy spadkowe zawsze budzą żywe emocje wśród ich uczestników, dlatego obecność prawnika jest w czasie ich trwania szczególnie pomocna i potrzebna. Nasi eksperci adwokaci i radcowie prawni zawsze dokładają wszelkich starań, żeby sprawy przebiegały jak najkorzystniej dla naszych Klientów. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu radzimy sobie z nawet najbardziej skomplikowanymi i delikatnymi sprawami cywilnymi. Swoje usługi świadczymy nie tylko w sprawach o nabycie spadku, ale także w sprawach o zachowek, podział spadku czy unieważnienie testamentu.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

Wniosek o nabycie spadku składa się do sądu miejsca śmierci spadkodawcy.

Wniosek należy opłacić opłatą sądową w kwocie 100 zł (jeżeli sprawa dotyczy jednego spadkodawcy) plus 5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego.

Rozprawa spadkowa, polega na odebraniu przez sąd stanowisk od uczestników postępowania w kwestii nabycia spadku.

Termin na złożenie sprawy spadkowej wynosi 6 miesięcy i zazwyczaj jest liczony od śmierci spadkodawcy. Zdarza się jednak że sprawy spadkowe zakładane są znacznie póżniej. Niezłożenie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku skutkuje utratą zwolnienia karnoskarbowego.

Sprawa spadkowa w sądzie może potrwać nawet kilka miesięcy.

Obecność wszystkich spadkobierców przed sądem nie jest obowiązkowa.

Postępowanie spadkowe kończy się wydaniem przez sąd postanowienia ws. stwierdzenia nabycia spadku.

Pytania, które najczęściej są zadawane podczas sprawy o nabycie spadku to: informacje na temu tego jakich spadkobierców pozostawił zmarły, czy spisał testament, ile tych testamentów było, czy odwołał testament, czy miał dzieci pozamałżeńskie, ile miał dzieci, czy był osobą zdrową, czy by osobą chorą. Ponadto uczestnicy postępowania mogą dodatkowo złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po zmarłym.

Prawo spółek i prawo korporacyjne

Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej pomocy prawnej w obszarze prawa spółek i korporacyjnego, oferując profesjonalne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Nasze usługi obejmują szeroki zakres działań, mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Tworzenie spółek, fundacji i stowarzyszeń to jeden z głównych obszarów naszej działalności. Zapewniamy kompleksowe wsparcie od doradztwa przy wyborze optymalnej struktury prawnej, poprzez sporządzanie dokumentów założycielskich, aż do rejestracji w odpowiednich instytucjach. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają klientom dokonać świadomego wyboru formy prawnej, uwzględniając specyfikę branży oraz cele działalności.

W obszarze obsługi korporacyjnej spółek zapewniamy wsparcie w wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Doradzamy w zakresie zmian umowy spółki, zbycia lub nabycia udziałów, a także uczestniczymy w zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Nasze działania mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów spółek oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku konieczności rozwiązania i likwidacji spółki, oferujemy kompleksową pomoc prawną, obejmującą przygotowanie niezbędnej dokumentacji, reprezentowanie klienta w postępowaniach likwidacyjnych oraz przeprowadzanie formalności związanych z wyrejestrowaniem spółki z rejestru przedsiębiorców. Nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz minimalizację ryzyka dla klienta.

W sytuacjach spornych pomiędzy wspólnikami spółki, oferujemy profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, zarówno poprzez prowadzenie negocjacji, jak i reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych. Naszym celem jest osiągnięcie korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sporu oraz minimalizacja negatywnych konsekwencji dla działalności spółki.

Nasi doświadczeni prawnicy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa spółek i korporacyjnego, zapewniając klientom pełne wsparcie na każdym etapie działalności ich przedsiębiorstw czy organizacji.

Antywindykacja

Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze antywindykacji, zapewniając kompleksową ochronę interesów klientów w trudnych sytuacjach finansowych. Nasza praktyka skupia się na trzech głównych obszarach:

Ochrona Wynagrodzenia – zapewniamy gwarancję zabezpieczenia wynagrodzenia za świadczoną pracę, uznając je za środek konieczny do godnej egzystencji klienta.

Ochrona Majątku: – zapewniamy zabezpieczenie dóbr klienta przed utratą w ramach egzekucji komorniczej, zgodnie z przepisami prawa (art. 829, umowy).

Ochrona Nieruchomości – zapewniamy ochronę słusznych praw właściciela do nieruchomości, uniemożliwiając utratę mieszkania czy domu.

Cele naszej specjalizacji to przede wszystkim:

 • Opieka prawna nad postępowaniem egzekucyjnym.
 • Przeciwdziałanie egzekucji komorniczej.
 • Reprezentacja klienta przed komornikiem.
 • Ochrona majątku klienta.
 • Pomoc w wychodzeniu z problemów finansowych.
 • Nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi i przebiegiem postępowania.
 • Ochrona przed uporczywym nękaniem i egzekucją bezprawnie naliczanych odsetek.
 • Kontakt i negocjacje z wierzycielami i komornikami.

W ramach naszych działań dążymy do:

 • Umorzenia egzekucji komorniczej.
 • Odzyskania pieniędzy zabranych przez komornika.
 • Minimalizacji negatywnych skutków egzekucji.
 • Ustalenia czy roszczenie wierzyciela jest zasadne.
 • Zweryfikowania czy długi nie uległy przedawnieniu.
 • Sprawdzenia czy żądana kwota nie jest zawyżona.
 • Ustalenia czy środek egzekucyjny został dobrany współmiernie do okoliczności i rodzaju zadłużenia.
 • Sprawdzenia czy dłużnik miał szansę skorzystać z odwołania.

Nasze działania są ukierunkowane na skuteczne rozwiązanie problemów klientów. Prawnik sprawdza, czy istnieją przesłanki umożliwiające umorzenie egzekucji komorniczej i zawarcie porozumienia z wierzycielem w zakresie spłaty zadłużenia na korzystnych warunkach dla klienta. W przypadku braku możliwości porozumienia, zapewniamy fachową reprezentację klienta.

Jako Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy zapewniamy nadzór i opiekę prawną nad całym procesem, działając w interesie naszych klientów z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

To Top