Nasza Kancelaria specjalizuje się w obszarze antywindykacji, zapewniając kompleksową ochronę interesów klientów w trudnych sytuacjach finansowych. Nasza praktyka skupia się na trzech głównych obszarach:

Ochrona Wynagrodzenia – zapewniamy gwarancję zabezpieczenia wynagrodzenia za świadczoną pracę, uznając je za środek konieczny do godnej egzystencji klienta.

Ochrona Majątku: – zapewniamy zabezpieczenie dóbr klienta przed utratą w ramach egzekucji komorniczej, zgodnie z przepisami prawa (art. 829, umowy).

Ochrona Nieruchomości – zapewniamy ochronę słusznych praw właściciela do nieruchomości, uniemożliwiając utratę mieszkania czy domu.

Cele naszej specjalizacji to przede wszystkim:

 • Opieka prawna nad postępowaniem egzekucyjnym.
 • Przeciwdziałanie egzekucji komorniczej.
 • Reprezentacja klienta przed komornikiem.
 • Ochrona majątku klienta.
 • Pomoc w wychodzeniu z problemów finansowych.
 • Nadzór nad czynnościami egzekucyjnymi i przebiegiem postępowania.
 • Ochrona przed uporczywym nękaniem i egzekucją bezprawnie naliczanych odsetek.
 • Kontakt i negocjacje z wierzycielami i komornikami.

W ramach naszych działań dążymy do:

 • Umorzenia egzekucji komorniczej.
 • Odzyskania pieniędzy zabranych przez komornika.
 • Minimalizacji negatywnych skutków egzekucji.
 • Ustalenia czy roszczenie wierzyciela jest zasadne.
 • Zweryfikowania czy długi nie uległy przedawnieniu.
 • Sprawdzenia czy żądana kwota nie jest zawyżona.
 • Ustalenia czy środek egzekucyjny został dobrany współmiernie do okoliczności i rodzaju zadłużenia.
 • Sprawdzenia czy dłużnik miał szansę skorzystać z odwołania.

Nasze działania są ukierunkowane na skuteczne rozwiązanie problemów klientów. Prawnik sprawdza, czy istnieją przesłanki umożliwiające umorzenie egzekucji komorniczej i zawarcie porozumienia z wierzycielem w zakresie spłaty zadłużenia na korzystnych warunkach dla klienta. W przypadku braku możliwości porozumienia, zapewniamy fachową reprezentację klienta.

Jako Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy zapewniamy nadzór i opiekę prawną nad całym procesem, działając w interesie naszych klientów z pełnym zaangażowaniem i profesjonalizmem.

To Top