Nasza kancelaria oferuje swoje usługi i fachowe doradztwo związane z likwidacją spółek, stowarzyszeń i fundacji.

Mamy 100 % skuteczności w likwidacji.

Klienci korzystający z naszych usług mogą zaoszczędzić wiele czasu i problemów. Nasze wieloletnie doświadczenie i sprawdzone metody działania ułatwiają Klientom każdy krok na drodze likwidacji, nawet najbardziej skomplikowanych podmiotów. Kompleksowo obsługujemy przedsiębiorcę na każdym etapie postępowania, czerpiąc z wiedzy i doświadczenia specjalistów z wieloletnim doświadczeniem. Współpracujemy z księgowym i doradcą podatkowym poprzez co oferujemy bezpieczne i skuteczne rozwiązania prawne.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

 

 

Likwidację można rozpocząć pod warunkiem, że wystąpiła jedna z przyczyn umożliwiających rozwiązanie. Jeżeli statut lub umowa spółki nie stanowią inaczej likwidatorem może być dowolnie wybrana osoba pełnoletnia. Likwidatorzy powinni zakończyć interesy bieżące, ściągnąć wierzytelności, wypełnić zobowiązania, upłynnić majątek. Po zatwierdzeniu sprawozdania finansowego oraz czynności likwidatora, likwidatorowi pozostaje już tylko formalne złożenie wniosku o wykreślenie podmiotu wraz załącznikami, podobnie jak przy otwarciu likwidacji. O likwidacji likwidator powinien zawiadomić również właściwy urząd skarbowy, przekazując odpis sprawozdania likwidacyjnego. Rozwiązanie podmiotu następuje po przeprowadzeniu likwidacji, z chwilą wykreślenia z rejestru.

Likwidacja w przypadku spółki z o.o. trwa co najmniej 6 miesięcy od dnia opublikowania w MSiG ogłoszenia o otwarciu likwidacji i wezwaniu wierzycieli. Na czas trwania ma wpływ sytuacja spółki, ilość spraw do zamknięcia czy majątek do spieniężenia. Likwidacja stowarzyszenia i fundacji jest znacznie krótsza i często kończy się nawet w przeciągu 2 miesięcy.
Koszty przy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością wyglądają następująco: opłaty notarialne – ok. 600 złotych (bez opłaty dla spółek S24); opłaty sądowe ok 300 złotych; opłata za ogłoszenie w MSiG wezwania wierzycieli – ok. 300 złotych; obsługa księgowa procesu likwidacji, oraz wynagrodzenie kancelarii. Koszty likwidacji stowarzyszenia bez działalności gospodarczej – brak opłat; wniosek o wykreślenie z KRS – 300 zł. Stowarzyszenie z działalnością gospodarczą wniosek o otwarcie likwidacji – 350 zł, wniosek o wykreślenie z KRS – 300 zł, obsługa księgowa procesu likwidacji, oraz wynagrodzenie kancelarii. Opłata za wykreślenie fundacji z KRS to 300 zł, oraz dodatkowo obsługa księgowa procesu likwidacji, oraz wynagrodzenie kancelarii.

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację

 

To Top