Prawnik

 

Student Wydziału Prawa i Administracji Akademii im Andrzeja Frycza Modrzewskiego w Krakowie. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z prawem upadłościowym i restrukturyzacyjnym, w prawie cywilnym, spadkowym, postępowaniach komorniczych oraz likwidacjach. W kancelarii stale udziela wsparcia prawnego przedsiębiorcom oraz osobą fizycznym. Włada językiem angielskim, oraz holenderskim i francuskim.

To Top