Nasza Kancelaria specjalizuje się w kompleksowej pomocy prawnej w obszarze prawa spółek i korporacyjnego, oferując profesjonalne wsparcie na każdym etapie funkcjonowania przedsiębiorstw oraz organizacji pozarządowych. Nasze usługi obejmują szeroki zakres działań, mających na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania i rozwoju podmiotów gospodarczych.

Tworzenie spółek, fundacji i stowarzyszeń to jeden z głównych obszarów naszej działalności. Zapewniamy kompleksowe wsparcie od doradztwa przy wyborze optymalnej struktury prawnej, poprzez sporządzanie dokumentów założycielskich, aż do rejestracji w odpowiednich instytucjach. Nasza wiedza i doświadczenie pozwalają klientom dokonać świadomego wyboru formy prawnej, uwzględniając specyfikę branży oraz cele działalności.

W obszarze obsługi korporacyjnej spółek zapewniamy wsparcie w wszelkich aspektach związanych z funkcjonowaniem spółek prawa handlowego. Doradzamy w zakresie zmian umowy spółki, zbycia lub nabycia udziałów, a także uczestniczymy w zgromadzeniach wspólników oraz walnych zgromadzeniach akcjonariuszy. Nasze działania mają na celu zapewnienie prawidłowego funkcjonowania organów spółek oraz przestrzeganie obowiązujących przepisów prawa.

W przypadku konieczności rozwiązania i likwidacji spółki, oferujemy kompleksową pomoc prawną, obejmującą przygotowanie niezbędnej dokumentacji, reprezentowanie klienta w postępowaniach likwidacyjnych oraz przeprowadzanie formalności związanych z wyrejestrowaniem spółki z rejestru przedsiębiorców. Nasze działania są ukierunkowane na zapewnienie zgodności z obowiązującymi przepisami prawa oraz minimalizację ryzyka dla klienta.

W sytuacjach spornych pomiędzy wspólnikami spółki, oferujemy profesjonalne wsparcie w rozwiązywaniu konfliktów, zarówno poprzez prowadzenie negocjacji, jak i reprezentowanie klienta w postępowaniach sądowych. Naszym celem jest osiągnięcie korzystnego dla klienta rozstrzygnięcia sporu oraz minimalizacja negatywnych konsekwencji dla działalności spółki.

Nasi doświadczeni prawnicy posiadają wiedzę i umiejętności niezbędne do świadczenia kompleksowej pomocy prawnej w zakresie prawa spółek i korporacyjnego, zapewniając klientom pełne wsparcie na każdym etapie działalności ich przedsiębiorstw czy organizacji.

To Top