Nasza kancelaria oferuje usługi w zakresie restrukturyzacji przedsiębiorstw. Restrukturyzacja jest procesem mającym na celu zwiększenie efektywności operacyjnej firmy, optymalizację zarządzania zasobami oraz poprawę pozycji konkurencyjnej na rynku. Proces ten stanowi alternatywę dla upadłości, umożliwiając uniknięcie negatywnych skutków bankructwa.

Współpracujemy z przedsiębiorcami na każdym etapie restrukturyzacji, począwszy od podpisania umowy z doradcą restrukturyzacyjnym, przez przygotowanie niezbędnych dokumentów (spis wierzytelności, propozycje układowe), aż po negocjacje z wierzycielami i zatwierdzenie układu przez sąd. Nasz zespół ekspertów doradza najlepsze strategie działania, mając na uwadze uniknięcie upadłości i optymalizację procesów biznesowych.

Restrukturyzacja z naszą kancelarią oznacza skuteczne narzędzia i strategie, które zostały dostosowane do indywidualnych potrzeb każdego Klienta, zapewniając mu skuteczne wyjście z trudnej sytuacji finansowej, a także możliwość dalszego rozwoju i wzrostu na rynku.

Koszt uproszczonej restrukturyzacji to: koszty obwieszczeń w MSiG (500 zł za obwieszczenie), opłata sądowa od wniosku o zatwierdzenie układu (1000 zł) oraz wynagrodzenie doradcy restrukturyzacyjnego.

To Top