Zespół kancelarii zapewnia spokojny rozwód nawet w kilka dni z kompleksowym wsparciem ekspertów prawa.

Sprawy o rozwód z orzeczeniem winy lub rozwód bez orzekana o winie, sprawy o alimenty, władzę rodzicielską czy kontakty z małoletnim dzieckiem stron zawsze budzą żywe emocje wśród ich uczestników, dlatego obecność prawnika jest w czasie ich trwania szczególnie pomocna i potrzebna. Nasi specjaliści od rozwodów do spraw podchodzą profesjonalnie i zawsze dokładają wszelkich starań, aby przebiegały one jak najkorzystniej dla naszych Klientów. Dzięki swojej wiedzy i doświadczeniu radzimy sobie z nawet najbardziej skomplikowanymi i delikatnymi sprawami cywilnymi.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

 

 

Procedura rozwodowa inicjowana jest na skutek wniesienia pozwu. Sądem właściwym dla skierowania pozwu o rozwód jest Sąd Okręgowy, w którego okręgu małżonkowie mieli ostatnie miejsce zamieszkania, jeżeli choć jedno z nich w okręgu tym jeszcze ma miejsce zamieszkania lub zwykłego pobytu. Z braku takiej podstawy wyłącznie właściwy jest sąd miejsca zamieszkania strony pozwanej, a jeżeli i tej podstawy nie ma – sąd miejsca zamieszkania powoda.

Proces rozwodowy zaczyna się od wydany między stronami pism procesowych oraz od wyznaczenia rozprawy. Zazwyczaj podczas procesu rozwodowego oprócz małżonków obecni są na sali tylko sędziowie i pełnomocnicy stron. Czasami strony zgłaszają także chęć udziału tzw. męża zaufania, którym może być osoba bliska stronie. Proces rozwodowy zaczyna się od zadania pytań rozwodzącym się małżonkom. Następnie przesłuchuje się świadków. Po przesłuchaniu świadków przesłuchuje się małżonków. Ostatnim etapem procedury rozwodowej jest ogłoszenie wyroku. Małżonek nie musi być obecny w czasie ogłaszania wyroku. Uwzględniając powództwo sąd orzeka o rozwiązaniu małżeństwa stron przez rozwód. Ponadto, oprócz orzeczenia rozwodu sąd orzeka także o alimentach na małoletnie dzieci stron, władzy rodzicielskiej czy kontaktach. Od orzeczenia sądu można zawsze wnieść odwołanie, wtedy gdy nie zgadzamy się z treścią wyroku.

Koszt opłaty od pozwy o rozwód to 600 zł. Strona inicjująca postępowanie może zawszę wnieść wniosek o zwolnienie z obowiązku ponoszenia tych kosztów w całości lub w części.

Pytania, które najczęściej są zadawane podczas sprawy rozwodowej to pytana o: szanse na uratowanie małżeństwa, początki małżeństwa, miejsce zamieszkania małżonków, fakt orzeczenia o winie w rozpadzie pożycia małżeńskiego lub jej braku. Ponadto pytania mogą dotyczyć więzi gospodarczej, fizycznej, duchowej, ekonomicznej. Jeżeli małżonkowie posiadają dzieci, najprawdopodobniej padną pytania dotyczące sytuacji majątkowej, możliwości zarobkowych małżonków, uzasadnionych kosztów utrzymania i wychowania dzieci, tego z kim dzieci zamieszkują, z kim mają jaką więź, z kim mają przebywać na stale i gdzie ma znajdować się ich stale miejsce pobytu.

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację

 

To Top