Zespół kancelarii zapewnia profesjonalne załatwienie sprawy spadkowej nawet w kilka dni z kompleksowym wsparciem ekspertów prawa.

Sprawy spadkowe zawsze budzą żywe emocje wśród ich uczestników, dlatego obecność prawnika jest w czasie ich trwania szczególnie pomocna i potrzebna. Nasi eksperci adwokaci i radcowie prawni zawsze dokładają wszelkich starań, żeby sprawy przebiegały jak najkorzystniej dla naszych Klientów. Dzięki naszej wiedzy i doświadczeniu radzimy sobie z nawet najbardziej skomplikowanymi i delikatnymi sprawami cywilnymi. Swoje usługi świadczymy nie tylko w sprawach o nabycie spadku, ale także w sprawach o zachowek, podział spadku czy unieważnienie testamentu.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

 

 

Wniosek o nabycie spadku składa się do sądu miejsca śmierci spadkodawcy.

Wniosek należy opłacić opłatą sądową w kwocie 100 zł (jeżeli sprawa dotyczy jednego spadkodawcy) plus 5 zł tytułem wpisu do Rejestru Spadkowego.

Rozprawa spadkowa, polega na odebraniu przez sąd stanowisk od uczestników postępowania w kwestii nabycia spadku.

Termin na złożenie sprawy spadkowej wynosi 6 miesięcy i zazwyczaj jest liczony od śmierci spadkodawcy. Zdarza się jednak że sprawy spadkowe zakładane są znacznie póżniej. Niezłożenie zgłoszenia o nabyciu własności rzeczy lub praw majątkowych w terminie 6 miesięcy od dnia uprawomocnienia się orzeczenia sądu stwierdzającego nabycie spadku skutkuje utratą zwolnienia karnoskarbowego.

Sprawa spadkowa w sądzie może potrwać nawet kilka miesięcy.

Obecność wszystkich spadkobierców przed sądem nie jest obowiązkowa.

Postępowanie spadkowe kończy się wydaniem przez sąd postanowienia ws. stwierdzenia nabycia spadku.

Pytania, które najczęściej są zadawane podczas sprawy o nabycie spadku to: informacje na temu tego jakich spadkobierców pozostawił zmarły, czy spisał testament, ile tych testamentów było, czy odwołał testament, czy miał dzieci pozamałżeńskie, ile miał dzieci, czy był osobą zdrową, czy by osobą chorą. Ponadto uczestnicy postępowania mogą dodatkowo złożyć oświadczenie o przyjęciu lub odrzuceniu spadku po zmarłym.

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację

 

To Top