Zespół kancelarii zapewnia skuteczną upadłość konsumencką nawet w kilka dni z kompleksowym wsparciem ekspertów prawa. Ma w tej dziedzinie 100% skuteczności. Dbamy o sprawny przebieg postępowania na każdym jego etapie tj.: przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentacja przed sądem, oraz syndykiem, a także realizacja planu oddłużeniowego. Upadłości ogłaszamy nawet w kilka dni. Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

 

Zespół kancelarii zapewnia skuteczną upadłość konsumencką nawet w kilka dni z kompleksowym wsparciem ekspertów prawa.

Ma w tej dziedzinie 100% skuteczności.

Dbamy o sprawny przebieg postępowania na każdym jego etapie tj.: przygotowanie wniosku o ogłoszenie upadłości konsumenckiej, reprezentacja przed sądem, oraz syndykiem, a także realizacja planu oddłużeniowego. Upadłości ogłaszamy nawet w kilka dni.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

 

Upadłość konsumencka jest sposobem na uwolnienie się od długów. Korzystają z niej osoby niewypłacalne, które nie są w stanie spłacać zaciągniętych pożyczek oraz kredytów. Ustawa przewidziała wyłącznie dwie przesłanki, które dłużnik zobowiązany jest spełnić, aby sąd rejonowy odpowiedni dla jego miejsca zamieszkania wydał postanowienie o ogłoszeniu upadłości. Podstawowym warunkiem jest niewypłacalność wnioskodawcy. Drugą przesłanką ogłoszenia upadłości w Polsce, jest prowadzenie ośrodka życia na terytorium kraju. Dłużnik nie może również prowadzić działalności gospodarczej lub zobowiązany jest złożyć wniosek o jej wykreślenie z Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej.

Jako pierwszą zaletę upadłości konsumenckiej należy wskazać możliwość zatrzymania wszelkich postępowań sądowych dotyczących zadłużenia, a także egzekucji komorniczych i naliczania karnych odsetek. Ponadto, bez znaczenia pozostaje wielkość zobowiązań, ani też czas pozostawania w zwłoce z ich spłatą.

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację

 

To Top