Kompleksowo pomagamy przy zakładaniu spółek, stowarzyszeń oraz fundacji.

Mamy 100 % skuteczności.

Założenie spółki, fundacji czy stowarzyszenia wydaje się proste, lecz mnogość przepisów, a nierzadko też różna ich interpretacja, sprawiają, że proces rejestracji wiąże się z wieloma trudnościami. Dla naszych Klientów jest to oszczędność czasu i uniknięcie problemów na drodze prawnej. Z pomocą naszych prawników wszelkie formalności zostaną dopełnione terminowo, a my poprowadzimy Państwa przez cały proces sprawnie i skutecznie.

Każdy klient otrzymuje dedykowanego opiekuna sprawy, który jest do jego dyspozycyj w godzinach pracy kancelarii. Poprzez to rozkładamy parasol ochronny nad naszym Klientem i całą jego sprawą.

 

 

Krajowy Rejestr Sądowy prowadzi w ramach swoich działań różne rodzaje rejestrów (przedsiębiorców, stowarzyszeń, dłużników itp.). Znaleźć można w nim najważniejsze dane na temat wpisanych w nim podmiotów. Należą do nich m.in. status prawny zarejestrowanego podmiotu, najważniejsze elementy sytuacji finansowej oraz sposób reprezentowania. Ponadto w Krajowym Rejestrze Sądowym znaleźć można także informacje o zaległościach podatkowych i celnych, nieopłaconych składkach ZUS oraz innych wierzytelnościach.

Do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego zobowiązane są zgłaszać się wszelkie nowo powstałe podmioty, oraz wszelkie wpisane w nim podmioty są zobowiązane zgłaszać określone informacje dotyczące funkcjonowania oraz zgłaszać ich zmiany.

Zmiany wymagają nie tylko wypełnienie szeregu formularzy, których wzory można pobrać ze stron sądowych, ale także dołączenia do nich własnoręcznie skonstruowanych załączników podyktowanych przez przepisy prawa.

Ponadto, każda zmiana lub wpis do rejestru Krajowego Rejestru Sądowego obarczona jest obowiązkiem uiszczenia opłaty od takiego wniosku. Opłaty są ustalane każdorazowo w oparciu o Ustawę z dnia 28 lipca 2005 r. o kosztach sądowych w sprawach cywilnych (Dz.U. Nr 90 z 2010 r. poz. 594, z późniejszymi zmianami) i obowiązuje od 1 lipca 2011 r. Brak uiszczenia opłaty skutkuje brakiem dokonania wpis.

Termin na zgłaszanie zmian do KRS jest określony w art. 22 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym. Termin na zgłoszenie zmian do KRS to 7 dni.

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację

 

To Top