Mediator i Radca Prawny

 

Mediator i Radca Prawny absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego, pracownik. Od początku kariery zawodowej specjalizuje się w zagadnieniach związanych z mediacjami, prawem cywilnym, prawem rodzinnym, prawem społek. W kancelarii stale udziela wsparcia prawnego przedsiębiorcom oraz osobom fizycznym. Włada językiem angielskim.

To Top