Kwalifikowany Doradca Restrukturyzacyjny i Syndyk

 

Absolwent Uniwersytetu Jagiellońskiego lic. Zarządzanie Międzynarodowe, mgr Prawo,Universität Heidelberg – Magister Legum (LL.M) Rechtswissenschaften (nauki prawne), członek Krajowej Izby Doradców Restrukturyzacyjnych. Specjalizacje to: prawo restrukturyzacyjne i upadłościowe, inwestycje transakcje na aktywach zagrożonych (distressed M&A), złożone transakcje fuzji i przejęć (distressed M&A). W kancelarii stale udziela wsparcia prawnego przedsiębiorcom. Włada językiem angielskim i językiem niemieckim.

To Top