Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.2


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.2 Sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości   Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły traci prawo zarządu majątkiem, który wchodzi do masy upadłości.   Syndyk może…

Restrukturyzacja firmy a zwolnienia pracowników


Restrukturyzacja firmy a zwolnienia pracowników   Gdy firma przystępuje do procesu restrukturyzacji nieuniknionym elementem tego procesu są zwolnienie.   Sąd pracy może jedynie badać prawidłowość postępowania zarządcy w przedmiocie doboru…

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.1


Rozpoczynamy serię wpisów na temat tego, co wolno upadłemu konsumentowi. Materiał będzie zawierał 9 części przydatnej i praktycznej wiedzy. CZAS START !!!   Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.1 Składniki majątku…

Przetarg, aukcja czy sprzedaż z wolnej ręki


Przetarg, aukcja czy sprzedaż z wolnej ręki   Powyższe zagadnienia reguluje art. 311 ust 1 ustawy prawo upadłościowe.   W myśl jego zapisów likwidacji masy upadłości można dokonać zarówno poprzez…

Odpowiedzialność członków rady wierzycieli


Odpowiedzialność członków rady wierzycieli   Członkostwo w radzie wierzycieli jest obwarowanie dbaniem o interes ogółu wierzycieli.   Odpowiedzialność odszkodowawcza Rady Wierzycieli wiązana jest jedynie z dopuszczeniem się przez nich zawinionych…

Czy można zaskarżyć postanowienie o zabezpieczeniu majątku upadłego?


Czy można zaskarżyć postanowienie o zabezpieczeniu majątku upadłego?   Sąd upadłościowy może wydać postanowienie o zabezpieczeniu majątku dłużnika polegające na ustanowieniu Tymczasowego Nadzorcy Sądowego, zawieszeniu postępowania egzekucyjne, uchyleniu zajęcia na…

Skarga Pauliańska w postępowaniu upadłościowym


Skarga Pauliańska w postępowaniu upadłościowym   Bezskuteczność wobec masy upadłości (majątku upadłego) rozporządzenia majątkiem upadłego w sytuacji pozbycia się majątku na rzecz osoby trzeciej (obcej w stosunku do upadłego), będzie…