Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.9


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.9 Czy upadły po ustaleniu planu spłat może otworzyć działalność gospodarczą?   Upadły po ustaleniu przez sąd planu spłat i w trakcie jego wykonywania może otworzyć…

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.8


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.8 Co z zatrudnieniem upadłego?   Upadły podczas trwania postępowania upadłościowego powinien a nawet musi podejmować zatrudnienie. Syndyk nie ma jednak mocy, aby ingerować w rodzaj…

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.7


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.7 Co z dziećmi upadłego?   Z racji tego, że osoby pozostające na utrzymaniu upadłego nie powinny ponosić negatywnych konsekwencji ogłoszenia upadłości rodziców postępowanie to nie…

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.6


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.6   Czy upadły może zaciągać zobowiązania pieniężne podczas trwania procesu upadłościowego?   Zadłużanie się upadłego po ogłoszeniu upadłości w trakcie postępowania upadłościowego powinno być nagannie…

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.5


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.5 Umowa rachunku bankowego i karty płatniczej   Brak jest prawnie uzasadnionych podstaw, które zakazywałyby upadłemu zawierania umów rachunku bankowego i karty płatniczej.   Należy jednak…

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.4


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.4 Umowa na dostawę mediów i usług telekomunikacyjnych   Brak jest prawnie uzasadnionych podstaw, które zakazywałyby upadłemu zawierania umów na dostawę mediów, bądź na dostawę usług…

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.3


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.3 Upadłość a alimenty   Alimenty nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli więc mamy długi z tytułu niepłaconych alimentów do momentu ich spłaty zawsze będziemy…

Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.2


Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.2 Sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości   Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły traci prawo zarządu majątkiem, który wchodzi do masy upadłości.   Syndyk może…