Miesiąc: październik 2021

Adwokat kościelny dołączył do zespołu kancelarii

Mamy przyjemność poinformować, że do grona pracowników kancelarii, dołączyła osoba mającą uprawnienia do występowania w sądzie kościelnym. Nowy pracownik kancelarii dysponuje wiedzą z zakresu prawa kanonicznego oraz posiada kompetencje do reprezentowania i działania przed sądem metropolitalnym w Krakowie.Życzymy samych wygranych spraw i cieszymy się, że zasila nasze szeregi.

Sądy nie mogą poszukiwać na siłę podstaw do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Oddalenie wniosku może nastąpić jedynie wyjątkowo w przypadku rażącej wadliwości wniosku, oczywistej niezgodności z prawdą informacji podanych w jego uzasadnieniu lub niezupełności uniemożliwiających ocenę jego zasadności. Drobne rozbieżności, niespójności, omyłki mogące dać się zauważyć podczas wysłuchania dłużnika są usprawiedliwione szczególną sytuacją jaką niewątpliwie jest składanie zeznań prze sądem, który siłą rzeczy niesie za sobą ujemne..

To Top