Miesiąc: czerwiec 2023

Jak wygląda restrukturyzacja firmy?

Pierwszym krokiem inicjującym postępowanie uproszczone o zatwierdzenie układu jest znalezienie doradcy restrukturyzacyjnego, z którym zostanie podpisana umowa o nadzór nad przebiegiem postępowania. Należy wybrać spośród osób, które posiadają licencję. Po podpisaniu umowy o nadzór kolejnym krokiem jest przygotowanie przez dłużnika z pomocą nadzorcy układu – spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz propozycji układowych. Dopiero podpisanie..

Kto ma płacić alimenty na dziecko po rozwodzie?

Zasadniczo pierwszą osobą, która zobowiązana jest do płacenia alimentów na dziecko, jest rodzic, który nie opiekuje się dzieckiem – w Polsce najczęściej jest to ojciec, ale, oczywiście, są również kobiety, które płacą alimenty na dziecko pozostające w opiece partnera. Warto jednocześnie wskazać, że w przypadku braku zapłaty zasądzonych alimentów przez osobę do tego zobowiązaną możliwe..

Likwidacja spółki z o.o.

Likwidacja spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest naturalną czynnością spotykaną w obrocie gospodarczym. Często jest ona skutkiem działań prowadzących do restrukturyzacji grup kapitałowych, czy zmiany formy prawnej prowadzonej działalności. Ze względu sformalizowany charakter i wieloetapowość procesu likwidacji sp. z o.o. konieczne jest ścisłe przestrzeganie regulujących go zasad, zapewniających jego powodzenie i sprawne przeprowadzenie. Poniższy artykuł będzie..

Ile trwa restrukturyzacja firmy?

Końcowym etapem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest złożenie przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu do właściwego sądu. Przepisy ustawy – Tarczy 4.0.wskazują, że jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu – postępowanie z mocy prawa umarza się. Na wniosek dłużnika, wierzyciela lub innej osoby mającej interes prawny sąd wyda postanowienie stwierdzające..

Ile należy się alimentów na jedno dziecko?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W sprawach o alimenty sąd ma obowiązek dokładnego i wnikliwego ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentowania oraz możliwości ich zaspokojenia przez zobowiązanych. Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka..

To Top