Miesiąc: listopad 2023

Jakie są korzyści skorzystania z upadłości konsumenckiej?

oddłużenie i komfort psychiczny nowy startdla osób, które borykają się z długami przywrócenie normalnych warunków życiowych zawieszeniepostępowania windykacyjnego (przedsądowego), sądowego i egzekucyjnego bieg naliczanych odsetek zostaje zatrzymany, czyli dług nie wzrasta w razie sprzedaży mieszkania lub domu przez syndyka, uprawienie do otrzymywania kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy

Zgoda na rozwód bez orzekania o winie.

Należy pamiętać, że sądowi lub pełnomocnikom  zależy przede wszystkim na jak najszybszym zakończeniu sprawy, najlepiej już na pierwszej rozprawie. Nie zawsze będzie to korzystne dla pokrzywdzonego współmałżonka. Często jedynie argumenty, które mogą być podniesione w sprawie rozwodowej (np. dotyczące orzekania o winie za rozkład pożycia, alimentów na współmałżonka, ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem) mogą skłonić..

Przeznaczenie majątku stowarzyszenia

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie. Jeśli statut nie zawiera postanowień w tym zakresie, w uchwale można wprost wskazać na jaki podmiot zostanie przekazany majątek. Co do zasady, podmiot, na który ma nastąpić przekazanie, powinien prowadzić działalność o zbliżonych celach co likwidowane stowarzyszenie. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej..

Kto może złożyć wniosek o upadłość konsumencką?

Osoba fizyczna nie prowadząca (w chwili składania wniosku) działalności gospodarczej – także taka, która zamknęła działalność gospodarczą. Upadłość konsumencką może również ogłosić przedsiębiorca, jeżeli odpowiednio wcześniej zakończy prowadzenie firmy. Wtedy przedsiębiorca stanie się konsumentem i będzie mógł wnieść wniosek o ogłoszenie upadłości. Po zamknięciu postępowania przez Sąd, dłużnik oddłuży się zarówno z długów powstałych podczas..

Niezebranie, zniszczenie, niezabezpieczenie bądź oddanie dowodów winy współmałżonka.

Zazwyczaj (chodź nie jest to regułom) rozwód spowodowany jest niedopuszczalnym zachowaniem ze strony jednego z małżonków. Przykładów takich zachowań może być wiele- przemoc domowa, alkoholizm, zdrady, hazard, przemoc psychiczna. Należy pamiętać, że winę współmałżonka przed sądem trzeba udowodnić. Jeśli zdobędziesz dowody winy współmałżonka (np. raport detektywistyczny, nagrania awantur wszczynanych przez współmałżonka, list/mail/sms z przyznaniem się..

Jakie są przyczyny rozwiązania spółki?

Proces likwidacji spółki z o.o. to proces, którego pierwszym etapem jest wystąpienie okoliczności powodujących rozwiązanie spółki (choć nie każde rozwiązanie spółki oznacza jej likwidację). Może to być zarówno wola wspólników, jak i inne obiektywne okoliczności skutkujące tym, że spółka będzie zmierzała do zakończenia swojej działalności. Przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są następujące: a) przyczyny..

Jak długo jest rozpatrywany wniosek o upadłość ?

Jak wynika z przepisów, wniosek o upadłość konsumencką powinien zostać rozpatrzony do 30 dni od jego złożenia, lecz, jak wynika z praktyki, trwa to zwykle dłużej. Oznacza to, że w niektórych uzasadnionych sytuacjach Sąd może przekroczyć ten termin. Będzie to miało miejsce w kilku przypadkach, a wymienić wystarczy: 1.braki formalne we wniosku – aby ich..

Czy pierwsza rozprawa rozwodowa ma charakter pojednawczy?

Nie. Dawniej istniało coś takiego jak posiedzenie pojednawcze, na którym małżonkowie, jeszcze przed rozprawą, byli nakłaniani do odnowienia pożycia. Dziś ta praktyka nie jest stosowana i nawet pierwsze posiedzenie w sądzie od razu organizowane jest w celu dokładnego zbadania sprawy i ewentualnego rozwiązania związku. Sąd w czasie rozprawy nie namawia małżonków do obudowy relacji. Jednym..

To Top