Jakie są przyczyny rozwiązania spółki?

Proces likwidacji spółki z o.o. to proces, którego pierwszym etapem jest wystąpienie okoliczności powodujących rozwiązanie spółki (choć nie każde rozwiązanie spółki oznacza jej likwidację). Może to być zarówno wola wspólników, jak i inne obiektywne okoliczności skutkujące tym, że spółka będzie zmierzała do zakończenia swojej działalności. Przyczyny rozwiązania spółki z ograniczoną odpowiedzialnością są następujące: a) przyczyny przewidziane w umowie spółki-
Już na etapie sporządzania umowy spółki z o.o., czy w trakcie jej funkcjonowania, wspólnicy mogą wskazać w umowie spółki określone scenariusze, w których spółka zostanie rozwiązana bez konieczności podejmowania dodatkowych działań przez wspólników. Takimi przyczynami określonymi w umowie spółki może być np.: upływ terminu na jaki spółka została zawarta, realizacja określonej inwestycji, uzyskanie finansowania zewnętrznego, odmowa rejestracji patentów i innych praw własności intelektualnej potrzebnych w planowanej przez spółkę działalności, czy nieobecność w spółce wskazanych osób. b) uchwała wspólników o rozwiązaniu spółki, stwierdzona protokołem sporządzonym przez notariusza -W każdym momencie funkcjonowania spółki wspólnicy mogą podjąć decyzje o jej rozwiązaniu. Z momentem podjęcia takiej uchwały otwiera się likwidacja sp. z o.o. Dla swej ważności uchwała wymaga oddania na nią kwalifikowanej większości dwóch trzecich głosów oraz zaprotokołowania w formie aktu notarialnego. W treści uchwały o rozwiązaniu spółki warto wskazać kto będzie pełnił funkcję likwidatora oraz sposób reprezentacji spółki przez likwidatorów.c) ogłoszenie upadłości spółki – Spółka ulega rozwiązaniu z momentem ogłoszenia postanowienia o upadłości spółki w rozumieniu przepisów prawa upadłościowego. Należy mieć na uwadze, że samo złożenie wniosku o ogłoszenie upadłości spółki nie powoduje rozwiązania spółki. d) inne przyczyny przewidziane prawem-
Są to sytuacje szczególne mające miejsce na przykład przy łączeniu się spółek (to także przykład sytuacji, w której nie będzie prowadzona likwidacja), czy będące sankcją za naruszenie przepisów antymonopolowych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top