Miesiąc: styczeń 2023

SOS Wioski Dziecięce

Mecenas Anna Jaworska została zaproszona na Galę zorganizowaną na rzecz inicjatywy „SOS Wioski Dziecięce”, gdzie odebrała podziękowanie za wspieranie i aktywną pracę na rzecz Stowarzyszenia „SOS Wioski Dziecięce”.  

Jak zawiesić działalność fundacji?

Z formalnego punktu widzenia przepisy polskiego prawa nie przewidują takiej sytuacji jak zawieszenie działalności organizacji. Nie ma możliwość zawieszenia osobowości prawnej danej organizacji. Fundacje działają, nawet jeśli nie prowadzą działań. Nawet jeśli organizacja wewnętrznie podejmie stosowną uchwałę o zawieszeniu prowadzonych przez siebie działań, nie zwolni ją to między innymi z obowiązków związanych ze składaniem corocznych..

Od czego zacząć przy rozwodzie?

Rozwód zaczyna się od sporządzenia i wniesienia pozwu o rozwód. Pozew musi być na piśmie, spełniać wymogi formalne i zawierać informacje, na podstawie których sąd będzie mógł orzec całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W pozwie rozwodowym nie powinno zabraknąć następujących informacji: oznaczenie, że jest to pozew rozwodowy; oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane;..

Co się dzieje gdy firma ogłasza upadłość?

Bankructwo firmy to niemożność regulowania swoich zobowiązań względem wierzycieli. Zgodnie z domniemaniem wskazanym w ustawie z dnia 28.02.2003 r. Prawo upadłościowe do niewypłacalności dochodzi, jeśli opóźnienie w wykonaniu zobowiązań pieniężnych przekracza trzy miesiące, licząc od dnia spłaty zobowiązań Dłużnicy – osoby prawne lub jednostki organizacyjne bez osobowości prawnej, którym odrębna ustawa przyznała zdolność prawną, stają się niewypłacalne także wtedy,..

Ile kosztuje rozwód 2022?

Stała opłata od złożenia pozwu rozwodowego wynosi 600 zł. Opłatę tę wnieść należy do właściwego sądu. Jeżeli sąd w toku postępowania o rozwód ma dokonać również podziału majątku, należy uiścić dodatkowo opłatę w kwocie 300 zł lub 1000 zł (w zależności od tego, czy projekt sposobu podziału majątku jest zgodny czy nie). Jeżeli stronę w postępowaniu o rozwód ma reprezentować adwokat lub radca prawny należy uiścić opłatę skarbową od pełnomocnictwa..

Kalendarz Gwiazd 2023

Mecenas Anna Jaworska została wyróżniona jako przedsiębiorca o wielkim sercu. W szlachetnej inicjatywie wraz z Maciejem Kurzajewskim wspierała „SOS Wioski Dziecięce”, pod hasłem „Bo żadne dziecko nie powinno zasypiać i budzić się w obawie o własne życie.

To Top