Od czego zacząć przy rozwodzie?

Rozwód zaczyna się od sporządzenia i wniesienia pozwu o rozwód. Pozew musi być na piśmie, spełniać wymogi formalne i zawierać informacje, na podstawie których sąd będzie mógł orzec całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego. W pozwie rozwodowym nie powinno zabraknąć następujących informacji: oznaczenie, że jest to pozew rozwodowy; oznaczenie sądu, do którego pismo jest kierowane; precyzyjne określenie obu stron postępowania rozwodowego, co znaczy, że należy podać imiona i nazwiska oraz adresy powoda i pozwanego (powód, czyli osoba, która wnosi pozew, musi dodatkowo podać swój numer PESEL); jasno sprecyzowane żądania, to znaczy trzeba określić, czy wnosimy o rozwód z orzekaniem o winie czy bez; żądania dodatkowe, dotyczące sprawowania opieki nad dziećmi, alimentów czy korzystania ze wspólnego mieszkania; informacja o tym, czy podjęto próbę mediacji lub wyjaśnienie, dlaczego tego nie zrobiono; uzasadnienie, czyli argumenty i dowody potwierdzające całkowity i trwały rozkład pożycia małżeńskiego.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top