Miesiąc: wrzesień 2023

Kto nie może ogłosić upadłości konsumenckiej?

Upadłości konsumenckiej nie mogą ogłosić przede wszystkim osoby prawne, takie jak spółki, organizacje, fundacje czy jednostki samorządu terytorialnego. Są dla nich przeznaczone odrębne procedury.Nie mają też możliwości skorzystania z bankructwa osobistego osoby, które próbowały nadużyć tej instytucji, przede wszystkim: 1.zataiły dochody lub składniki majątku, 2.zataiły wierzycieli i wysokość zadłużenia, 3.mają środki i dochody wystarczające na..

Czy jest możliwe wykreślenie podmiotu z KRS bez przeprowadzania postępowania likwidacyjnego?

Sądy rejestrowe w całym kraju zasypywane są wnioskami od wspólników lub organów spółek o wykreślenie ich z Krajowego Rejestru Sądowego bez postępowania likwidacyjnego. Część z nich to podmioty de facto martwe: ani nie posiadające majątku, ani nie prowadzące działalności. Ale druga część to ci, którzy chcą wykorzystać nowe regulacje, by tanio pozbyć się problemu.Możliwości ku..

Ile kosztuje sprawa o podział majątku?

W momencie wniesienia do Sądu Rejonowego wniosku o podział majątku wspólnego w załączeniu należy przedłożyć takie potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1000 zł, natomiast jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku – wysokość opłaty stałej wynosi 300 złotych. Jeżeli małżonkowie są niezgodni co do wartości majątku, do kosztów podziału trzeba będzie doliczyć koszty wynagrodzenia biegłego sądowego. Powołanie..

Jak przebiega proces wykreślenia fundacji z rejestru?

Gdy likwidator wykona już wszelkie czynności likwidacyjne musi zgłosić do sądu wniosek o wykreślenie fundacji z rejestru. Przed tym jednak powinien złożyć do zatwierdzenia odpowiedniemu organowi fundacji swoje sprawozdanie z likwidacji zawierające także bilans zamknięcia likwidacji. Odpowiedni organ podejmuje w tym zakresie uchwałę zatwierdzającą, która stanowić będzie załącznik do wniosku o wykreślenie fundacji z rejestru.Wykreślenie..

Jakie są wady ogłoszenia upadłości konsumenckiej ?

Upadłość konsumencka wiąże się jednak także z negatywnymi następstwami. Jako najdalej idący skutek należy wskazać utratę praw do swojego majątku. Wszelkie nieruchomości oraz wartościowe ruchomości zostają przeznaczone na uregulowanie zadłużenia. Co więcej, bardzo często dochodzi do zajmowania części wynagrodzenia przez syndyka. Tym samym zadłużenie nie dość, że jest spłacane z całego majątku dłużnika, to jeszcze..

Kto ponosi koszty sądowe w sprawie o podział majątku?

Koszty, co do zasady, dzielone są po połowie między obie strony sporu. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani wynikiem lub interesy ich są sprzeczne, sąd może rozdzielić koszty stosunkowo.  Wskazania jednak wymaga, iż opłatę sądową od wniosku o podział majątku wspólnego powinien uiścić wnioskodawca, jednakże zazwyczaj w orzeczeniu kończącym sprawę Sąd nakazuje zwrot połowy jej..

To Top