Ile kosztuje sprawa o podział majątku?

W momencie wniesienia do Sądu Rejonowego wniosku o podział majątku wspólnego w załączeniu należy przedłożyć takie potwierdzenie uiszczenia opłaty sądowej w wysokości 1000 zł, natomiast jeśli wniosek zawiera zgodny projekt podziału tego majątku – wysokość opłaty stałej wynosi 300 złotych. Jeżeli małżonkowie są niezgodni co do wartości majątku, do kosztów podziału trzeba będzie doliczyć koszty wynagrodzenia biegłego sądowego. Powołanie biegłego rzeczoznawcy majątkowego będzie konieczne w przypadku sporu małżonków zarówno co do wartości nieruchomości wchodzącej w skład majątku wspólnego, jak innych składników majątkowych, np. samochodu. Koszt sporządzenia jednej opinii biegłego może mieścić się w granicach od 2 do 3 tysięcy złotych. Wynagrodzenie dla adwokata będzie zależeć od indywidualnie ustalonej z klientem stawki. Jej wysokość zostanie ustalona na podstawie stopnia skomplikowania sprawy oraz szacunkowego nakładu pracy. Jednakże nie może ona być niższa od minimalnej wysokości stawki wynikającej z rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości w sprawie opłat za czynności adwokackie.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top