Kto ponosi koszty sądowe w sprawie o podział majątku?

Koszty, co do zasady, dzielone są po połowie między obie strony sporu. Jeżeli jednak uczestnicy są w różnym stopniu zainteresowani wynikiem lub interesy ich są sprzeczne, sąd może rozdzielić koszty stosunkowo.  Wskazania jednak wymaga, iż opłatę sądową od wniosku o podział majątku wspólnego powinien uiścić wnioskodawca, jednakże zazwyczaj w orzeczeniu kończącym sprawę Sąd nakazuje zwrot połowy jej wysokości uczestnikowi. Wszelkie pozostałe koszty są rozliczane – albo na bieżąco w postaci wezwania przez Sąd do uiszczenia zaliczek np. na poczet wynagrodzenia biegłych, albo w orzeczeniu kończącym obciąża nimi obie strony.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top