Na czym polega otwarcie likwidacji stowarzyszenia?


Likwidacja stowarzyszenia rozpoczyna się od decyzji walnego zebrania członków stowarzyszenia. Przed podjęciem decyzji o likwidacji, należy sprawdzić statut stowarzyszenia. Statuty stowarzyszeń często zawierają wymóg uzyskania odpowiedniej większości głosów dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia. Statut może też szczegółowo regulować inne aspekty dot. likwidacji stowarzyszenia. Należy również pamiętać aby walne zebranie członków stowarzyszenia zostało zwołane przez odpowiedni organ, w sposób uwzględniający zasady opisane w statucie.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację