O co pyta sąd na sprawie o podział majątku?

Strony postępowania są w jego trakcie wysłuchiwane co do faktów dotyczących podziału majątku. Przede wszystkim sąd pyta o składniki majątku oraz ich wartość. Jest to szczególnie istotne, jeżeli pomiędzy stronami są nieporozumienia dotyczące dzielonego majątku. Z tego też względu przydatne może okazać się wsparcie profesjonalnych pełnomocników. Przydadzą się także dowody przelewów, faktury, dokumenty potwierdzające darowizny ze strony rodziny czy zeznania świadków. Co prawda małżonkowie..

Nierealizowanie obowiązków przez osobę, która ogłosiła upadłość.

Niewywiązywanie się z obowiązków ciążących na osobie, która ogłosiła upadłość, zarówno na etapie tuż po ogłoszeniu upadłości jak i w trakcie realizacji planu spłaty wierzycieli, może prowadzić do umorzenia postępowania lub uchylenia planu spłaty wierzycieli. Dlatego warto zapoznać się z obowiązkami, jakie są nałożone na upadłego i sumiennie je realizować. Dzięki rzetelnemu realizowaniu obowiązków upadły może liczyć na umorzenie..

Na czym polega otwarcie likwidacji stowarzyszenia?

Likwidacja stowarzyszenia rozpoczyna się od decyzji walnego zebrania członków stowarzyszenia. Przed podjęciem decyzji o likwidacji, należy sprawdzić statut stowarzyszenia. Statuty stowarzyszeń często zawierają wymóg uzyskania odpowiedniej większości głosów dla podjęcia uchwały o rozwiązaniu stowarzyszenia. Statut może też szczegółowo regulować inne aspekty dot. likwidacji stowarzyszenia. Należy również pamiętać aby walne zebranie członków stowarzyszenia zostało zwołane przez odpowiedni organ, w..

To Top