Nierealizowanie obowiązków przez osobę, która ogłosiła upadłość.

Niewywiązywanie się z obowiązków ciążących na osobie, która ogłosiła upadłość, zarówno na etapie tuż po ogłoszeniu upadłości jak i w trakcie realizacji planu spłaty wierzycieli, może prowadzić do umorzenia postępowania lub uchylenia planu spłaty wierzycieli. Dlatego warto zapoznać się z obowiązkami, jakie są nałożone na upadłego i sumiennie je realizować. Dzięki rzetelnemu realizowaniu obowiązków upadły może liczyć na umorzenie zobowiązań i oddłużenie. Upadły powinien jednak pamiętać, że ustawa Prawo upadłościowe przewiduje szereg środków ochronnych, pozwalających mu na wykonywanie tychże obowiązków. W razie ewentualnych wątpliwości warto także zasięgnąć pomocy profesjonalisty, który odpowie na pojawiające się pytania oraz rozwieje ewentualne wątpliwości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top