O co pyta sąd na sprawie o podział majątku?

Strony postępowania są w jego trakcie wysłuchiwane co do faktów dotyczących podziału majątku. Przede wszystkim sąd pyta o składniki majątku oraz ich wartość. Jest to szczególnie istotne, jeżeli pomiędzy stronami są nieporozumienia dotyczące dzielonego majątku. Z tego też względu przydatne może okazać się wsparcie profesjonalnych pełnomocników. Przydadzą się także dowody przelewów, faktury, dokumenty potwierdzające darowizny ze strony rodziny czy zeznania świadków. Co prawda małżonkowie mają równe udziały w majątku wspólnym, jednak w niektórych okolicznościach sąd może rozstrzygnąć inaczej, dlatego też lepiej być przygotowanym na taką ewentualność. We wniosku o podział majątku należy dokładnie określić składniki majątku, podlegające podziałowi oraz przedstawić dowody prawa własności.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top