Przeznaczenie majątku stowarzyszenia

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucie. Jeśli statut nie zawiera postanowień w tym zakresie, w uchwale można wprost wskazać na jaki podmiot zostanie przekazany majątek. Co do zasady, podmiot, na który ma nastąpić przekazanie, powinien prowadzić działalność o zbliżonych celach co likwidowane stowarzyszenie. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej..

Zgoda na rozwód bez orzekania o winie.

Należy pamiętać, że sądowi lub pełnomocnikom  zależy przede wszystkim na jak najszybszym zakończeniu sprawy, najlepiej już na pierwszej rozprawie. Nie zawsze będzie to korzystne dla pokrzywdzonego współmałżonka. Często jedynie argumenty, które mogą być podniesione w sprawie rozwodowej (np. dotyczące orzekania o winie za rozkład pożycia, alimentów na współmałżonka, ograniczenia władzy rodzicielskiej nad dzieckiem) mogą skłonić..

Jakie są korzyści skorzystania z upadłości konsumenckiej?

oddłużenie i komfort psychiczny nowy startdla osób, które borykają się z długami przywrócenie normalnych warunków życiowych zawieszeniepostępowania windykacyjnego (przedsądowego), sądowego i egzekucyjnego bieg naliczanych odsetek zostaje zatrzymany, czyli dług nie wzrasta w razie sprzedaży mieszkania lub domu przez syndyka, uprawienie do otrzymywania kwoty pieniężnej równej przeciętnemu czynszowi za okres od 12 do 24 miesięcy

To Top