Przeznaczenie majątku stowarzyszenia

Majątek zlikwidowanego stowarzyszenia przeznacza się na cel określony w statucieJeśli statut nie zawiera postanowień w tym zakresie, w uchwale można wprost wskazać na jaki podmiot zostanie przekazany majątek. Co do zasady, podmiot, na który ma nastąpić przekazanie, powinien prowadzić działalność o zbliżonych celach co likwidowane stowarzyszenie. W razie braku postanowienia statutu lub uchwały w tej sprawie, sąd orzeknie o przeznaczeniu majątku na określony cel społeczny.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top