Zgłoszenie otwarcia likwidacji stowarzyszenia

Głównym zadaniem likwidatora jest przede wszystkim formalne zgłoszenie otwarcia likwidacji stowarzyszenia do sądu rejestrowego. Jeśli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgłoszenie otwarcia likwidacji może nastąpić jedynie elektronicznie, za pośrednictwem specjalnej strony powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (PRS). Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej i wpisane jedynie do rejestru stowarzyszeń, może skorzystać także z wniosków sporządzanych w tradycyjnej pisemnej formie. Niezależnie od formy zgłoszenia, likwidator powinien dodatkowo przedłożyć sądowi rejestrowemu:

– uchwałę o rozwiązaniu stowarzyszenia zawierającą zapisy dot. wskazania przyczyn i daty rozwiązania stowarzyszenia, wskazujące osobę likwidatora oraz określające przeznaczenie majątku po likwidacji stowarzyszenia

– listę likwidatorów wraz ze wskazaniem danych adresowych

– podpisaną przez członków stowarzyszenia listę obecności na walnym zebraniu członków stowarzyszenia

– dowód uiszczenia opłaty sądowej

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top