Zgłoszenie otwarcia likwidacji stowarzyszenia

Głównym zadaniem likwidatora jest przede wszystkim formalne zgłoszenie otwarcia likwidacji stowarzyszenia do sądu rejestrowego. Jeśli stowarzyszenie prowadzi działalność gospodarczą zgłoszenie otwarcia likwidacji może nastąpić jedynie elektronicznie, za pośrednictwem specjalnej strony powołanej przez Ministerstwo Sprawiedliwości (PRS). Stowarzyszenie nieprowadzące działalności gospodarczej i wpisane jedynie do rejestru stowarzyszeń, może skorzystać także z wniosków sporządzanych w tradycyjnej pisemnej formie. Niezależnie od..

Konsekwencje zgody by sąd nie orzekał w wyroku rozwodowym o kontaktach rodzica z dzieckiem

Sąd w wyroku rozwodowym ma obowiązek rozstrzygnąć o kontaktach z dzieckiem tego rodzica, który nie będzie mieszkał z dzieckiem na stałe. Strony mogą jednak za obupulną zgodą wnieść do Sądu aby ten tego nie rozstrzygał, ponieważ strony ustalą to między sobą, spełniona jest wówczas wola współmałżonków. Strony muszą przedstawić porozumienie rodzicielskie tzw plan wychowawczy, ustalający..

To Top