Jak wygląda restrukturyzacja firmy?

Pierwszym krokiem inicjującym postępowanie uproszczone o zatwierdzenie układu jest znalezienie doradcy restrukturyzacyjnego, z którym zostanie podpisana umowa o nadzór nad przebiegiem postępowania. Należy wybrać spośród osób, które posiadają licencję. Po podpisaniu umowy o nadzór kolejnym krokiem jest przygotowanie przez dłużnika z pomocą nadzorcy układu – spisu wierzytelności, spisu wierzytelności spornych oraz propozycji układowych. Dopiero podpisanie i złożenie tych dokumentów nadzorcy powoduje, że można wystąpić z wnioskiem o obwieszczenie o uproszczonej restrukturyzacji w Monitorze Sądowym i Gospodarczym. Od sprawności nadzorcy układu będzie zależało tempo prac i to, kiedy dojdzie do dokonania obwieszczenia o otwarciu uproszczonej restrukturyzacji wobec dłużnika. Ostateczny kształt propozycji układowych może wynikać z przebiegu negocjacji z wierzycielami, ale nie jest to reguła. Może być tak, że dłużnik na sztywno określi treść propozycji, ponieważ wie, że oczekiwania wierzycieli wykraczają poza realne możliwości dłużnika, co powoduje, że układ i tak nie zostanie zatwierdzony. Nadzorca układu wspólnie z dłużnikiem podejmuje również decyzje jak przeprowadzić głosowanie. Uchwała o przyjęciu układu zapada większością głosujących wierzycieli, mających co najmniej 2/3 sumy wierzytelności przysługujących głosującym wierzycielom. Jeżeli uda się przyjąć układ – dłużnik powinien niezwłocznie, zachowując termin 4 miesięcy od obwieszczenia złożyć do właściwego sądu wniosek o zatwierdzenie układu. Istotnym załącznikiem do wniosku jest sprawozdanie nadzorcy układu. Sprawozdanie musi również zawierać szereg wymaganych przez prawo załączników

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top