Ile trwa restrukturyzacja firmy?


Końcowym etapem uproszczonego postępowania restrukturyzacyjnego jest złożenie przez dłużnika wniosku o zatwierdzenie układu do właściwego sądu. Przepisy ustawy – Tarczy 4.0.wskazują, że jeżeli w terminie 4 miesięcy od dnia dokonania obwieszczenia nie wpłynie do sądu wniosek o zatwierdzenie układu – postępowanie z mocy prawa umarza się. Na wniosek dłużnika, wierzyciela lub innej osoby mającej interes prawny sąd wyda postanowienie stwierdzające umorzenie postępowania z mocy prawa. Zasadniczo więc dłużnik ma 4 miesiące, aby dogadać z wierzycielami warunki układu i złożyć stosowny wniosek do sądu. Brak wniosku w tym terminie powoduje, że ustaje ochrona przed egzekucją i wszelkie dobrodziejstwa związane z uproszczoną restrukturyzacją.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację