Ile należy się alimentów na jedno dziecko?

Zakres świadczeń alimentacyjnych zależy od usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego oraz od zarobkowych i majątkowych możliwości zobowiązanego. W sprawach o alimenty sąd ma obowiązek dokładnego i wnikliwego ustalenia usprawiedliwionych potrzeb uprawnionego do alimentowania oraz możliwości ich zaspokojenia przez zobowiązanych. Zakres usprawiedliwionych potrzeb dziecka powinien być ustalony w ten sposób, aby w razie ich zaspokojenia stopa życiowa dziecka była taka sama jak stopa życiowa rodziców. Rodzice muszą więc podzielić się z dzieckiem nawet najmniejszymi dochodami. Rodzice zatem, w zależności od swoich możliwości, obowiązani są zapewnić dziecku środki do zaspokojenia jego potrzeb fizycznych – wyżywienia, mieszkania, odzieży, higieny osobistej, leczenia w razie choroby, jak i duchowych (kulturalnych), także środki wychowania (kształcenia). Dlatego nie  da się ustalić minimalnych alimentów na dziecko, gdyż jest to zależne od wielu czynników. W praktyce jednak minimalne alimenty na dziecko, które najczęściej zdarzają się, to 500 zł – 600 zł na dziecko. Średnie alimenty, które zapłaci na jedno dziecka osoba zarabiająca 10 000 zł to ok. 1300 zł, 3 000 zł to ok. 700 zł, 2 500 zł to ok. 500 zł.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top