Sądy nie mogą poszukiwać na siłę podstaw do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości

Oddalenie wniosku może nastąpić jedynie wyjątkowo w przypadku rażącej wadliwości wniosku, oczywistej niezgodności z prawdą informacji podanych w jego uzasadnieniu lub niezupełności uniemożliwiających ocenę jego zasadności. Drobne rozbieżności, niespójności, omyłki mogące dać się zauważyć podczas wysłuchania dłużnika są usprawiedliwione szczególną sytuacją jaką niewątpliwie jest składanie zeznań prze sądem, który siłą rzeczy niesie za sobą ujemne przeżycia psychiczne. Sam stres spowodowanym stawiennictwem przed sądem może spowodować, że wyjaśnienia dłużnika mogą być nieprecyzyjne, bądź kolidujące z twierdzeniami wskazanymi we wniosku. Jedynie oczywiste widoczne gołym okiem niezupełności czy fałszywość wniosku daje podstawę do oddalenia wniosku o ogłoszenie upadłości (postanowienie Sądu Okręgowego w Warszawie z dnia 4.04.2017 r., sygn. akt XXIIIGz 132/17). Praktyka kancelarii pokazuje, że dobrze skonstruowany wniosek o ogłoszenie upadłości nie zostanie oddalony, czego dowodem jest przyjęcie przez sąd wszystkich złożonych przez kancelarię wniosków.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top