Co dzieje się z długami przy upadłości konsumenckiej z brakiem majątku?

Może się wydawać, że brak majątku uniemożliwia oddłużenie. Nie jest to prawdą, ponieważ jeśli dojdzie do ogłoszenia upadłości konsumenckiej, dalsze postępowanie oddłużeniowe może potoczyć się według różnych scenariuszy uzależnionych od sytuacji finansowej dłużnika:1.Sąd może ustalić plan spłaty wierzycieli – jeśli dłużnik nie ma majątku, lecz ma dochody (np. z tytułu pracy zarobkowej lub emerytury), wierzyciele zostaną spłaceni właśnie z jego bieżących dochodów według określonego harmonogramu spłat. 2.Długi zostaną całkowicie umorzone – przy braku majątku całkowite umorzenie długów możliwe jest w sytuacji, gdy dłużnik trwale jest pozbawiony możliwości spłaty zobowiązań np. z powodu kalectwa, czy przewlekłej choroby. 3.Długi zostaną umorzone warunkowo na okres do 5 lat – sąd może wydać taką decyzję, jeśli istnieje szansa, że w określonym czasie dłużnik odzyska zdolność do spłaty zadłużenia np. wskutek odzyskania zdrowia lub otrzymania spadku. Jeśli do tego dojdzie w określonym terminie, na wniosek dłużnika lub wierzyciela sąd uchyli postanowienie o umorzeniu i ustali plan spłat.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top