Ile kosztuje likwidacja spółki?

Pierwszym kosztem związanym z likwidacją jest koszt notariusza za sporządzenie w formie aktu notarialnego protokołu posiedzenia Nadzwyczajnego Zgromadzenia Wspólników, które podejmuje uchwałę o rozpoczęciu likwidacji spółki. Taka uchwała najczęściej rozpoczyna proces likwidacji. Do tego doliczyć trzeba koszty wypisów aktów notarialnych z uchwałą potrzebnych likwidatorom w dalszych etapach likwidacji. Otwarcie likwidacji trzeba zgłosić w sądzie rejestrowym. Opłata od tego wniosku to 250 złotych. Do tego trzeba doliczyć koszt opłaty za ogłoszenie, w Monitorze Sądowym i Gospodarczym, o rozwiązaniu spółki i otwarciu likwidacji – koszt ten to 100 zł. Kolejny koszt związany jest z ogłoszeniem w Monitorze Sądowym i Gospodarczym zawierającym wezwanie wierzycieli spółki do zgłaszania swoich wierzytelności. Po przeprowadzeniu likwidacji trzeba zgłosić do sądu rejestrowego wniosek o jej wykreślenie. Jeśli w trakcie likwidacji spółki będziecie korzystali z pomocy profesjonalnego wsparcia do kosztów doliczyć należy także: koszty obsługi księgowej procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz koszty obsługi prawnej procesu likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością. Podsumowując spis kosztów przy likwidacji spółki z ograniczoną odpowiedzialnością jest następujący: opłaty notarialne – ok. 1.000 złotych (bez opłaty dla spółek S24); opłaty sądowe (w tym opłata za ogłoszenia w MSiG ogłoszeń o otwarciu likwidacji spółki i jej wykreśleniu) – 750 złotych; opłata za ogłoszenie w MSiG wezwania wierzycieli – ok. 300 złotych; obsługa księgowa procesu likwidacji – ok. 1.000 złotych; wynagrodzenie kancelarii – ok. 3.000 złotych.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top