Kiedy mąż nie zgadza się na rozwód? Czy żona może nie dać rozwodu?

Złożenie przez jednego z małżonków pozwu o rozwód nie oznacza automatycznie, że taki rozwód się otrzyma. Drugi z małżonków ma bowiem prawo na rozwód się nie zgodzić. Przyczyny decyzji braku zgody mogą być różne. Brak zgody małżonka na rozwód sprawia, że małżonek, który wniósł pozew o rozwód, nie może żądać, aby sąd orzekł rozwód bez orzekania o winie. Sąd może bowiem zaniechać orzekanie o winie w sytuacji kiedy oboje małżonkowie zgodnie o to wniosą. Jeśli jedna ze stron w ogólnie nie zgadza się na rozwód Sąd musi zbadać czy doszło do rozpadu pożycia stron, a jeśli tak, to z czyjej winy. Co do zasady zgoda małżonka nie jest do niczego potrzebna. Sąd nie musi mieć zgody obu małżonków, aby orzec rozwód. Wystarczy bowiem, że po przeprowadzeniu postępowania dowodowego dojdzie do przekonania, że pomiędzy stronami doszło do całkowitego i trwałego rozpadu więzi małżeńskiej, czyli więzi duchowej, fizycznej i gospodarczej.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top