Kto jest likwidatorem fundacji?

Tutaj również musimy odwołać się do statutu fundacji, aby sprawdzić, kto nim może zostać. W statucie często zapisane jest, że to członkowie ostatniego zarządu, tego, którego kadencja trwa w momencie podejmowania decyzji o likwidacji, stają się likwidatorami fundacji. Oczywiście, dopuszczalne są także inne opcje, np. „likwidację przeprowadza likwidator ustanowiony przez Zarząd, którego obowiązkiem jest działać zgodnie z obowiązującymi przepisami.” Taki zapis statutu jest również popularny, umożliwia on bowiem ostatniemu zarządowi wybór dowolnej osoby na stanowisko likwidatora. Jeżeli statut nie przewiduje likwidacji fundacji lub jego postanowienia w tym przedmiocie nie są wykonywane, minister właściwy dla fundacji lub starosta, zwraca się do sądu o likwidację fundacji.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top