Kto pokrywa koszty upadłości, gdy nie ma majątku?

Zgodnie z art. 491 Prawa upadłościowego jeśli majątek i dochody niewypłacalnego dłużnika nie pozwalają na pokrycie kosztów postępowania, to tymczasowo pokrywa je Skarb Państwa. Dłużnik powinien jednak je zwrócić w ramach planu spłaty zadłużenia. Taki zwrot może być odroczony do momentu, aż poprawi się sytuacja finansowa dłużnika np. gdy znajdzie zatrudnienie. Jeżeli natomiast nie ma na to szans (np. z powodu poważnej choroby), koszty postępowania mogą być całkowicie umorzone.Do umorzenia kosztów upadłości często dochodzi w przypadku emerytów, którzy nie mają majątku i w dodatku otrzymują niskie świadczenia z ZUS. Upadłość konsumencka emeryta bez majątku sprowadza się bowiem do określenia planu spłaty wierzycieli z jego emerytury, która co do zasady nie może być pobierana przez syndyka w całości, lecz jedynie do 25% wartości brutto świadczenia.Jednocześnie jednak obowiązuje kwota wolna od potrąceń, która musi zostać emerytowi na pokrycie kosztów utrzymania. Przy bardzo niskich świadczeniach może się więc okazać, że syndyk nie ma z czego pokryć ani wierzycieli, ani kosztów postępowania.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top