O co pyta sąd na rozprawie rozwodowej ?

Sąd zazwyczaj rozpoczyna przesłuchanie strony od ogólnych pytań o zawarty związek małżeński. Ta część pytań zazwyczaj nie nastręcza stronom trudności. Przykładowe pytania w tym zakresie np.: Kiedy Pan/Pani zawarł związek małżeński? Czy to Pana/Pani pierwszy związek małżeński? Zawierał Pan/Pani umowy majątkowe małżeńskie? Czy ma Pan/Pani dzieci z powodem/pozwanym? Jeśli tak, to ile, w jakim wieku? Czy ma Pan/Pani wiedzę o innych dzieciach pozamałżeńskich? Dalsze pytania Sądu muszą zmierzać do ustalenia, czy w przypadku stron doszło do trwałego i zupełnego rozkłady pożycia. Jak układało się pożycie małżeńskie po ślubie? Kiedy ustało pożycie fizyczne? Jaka była przyczyna ustania pożycia fizycznego? Jak układały się Pana/Pani relacje z pozwanym/powodem po ślubie? Jak i kiedy przestało w małżeństwie przestało się układać? Kiedy przestała Pan/Pani planować przyszłość z pozwanym/powodem? Kiedy ustało uczucie do męża/żony? Dlaczego? Gdzie Pan/Pani mieszkał po ślubie? Czy w dalszym ciągu mieszka Pan/Pani z mężem/żoną? Od kiedy nie mieszka Pan/Pani z mężem/żoną? Kto zdecydował o wyprowadzce? Czy korzysta Pan/Pani z tego samego konta bankowego w celu realizacji swoich potrzeb? Czy widzi Pan/Pani możliwość dalszego trwania w związku małżeńskim i odbudowania go? Dlaczego tak/nie? Pytania Sądu do stron w dalszej kolejności mogą dotyczyć np. wspólnych dzieci, wspólnego mieszkania czy możliwości zarobkowych stron. Wypadku bowiem orzeczenia rozwodu wobec osób, które mają dzieci, obligatoryjne jest orzeczenie o alimentach, władzy rodzicielskiej i kontaktach z dziećmi.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top