Restrukturyzacja firmy a zwolnienia pracowników

Gdy firma przystępuje do procesu restrukturyzacji nieuniknionym elementem tego procesu są zwolnienie. Sąd pracy może jedynie badać prawidłowość postępowania zarządcy w przedmiocie doboru pracowników delegowanych do zwolnienia, ale nie może wnikać w treść planu restrukturyzacyjnego. Co więcej restrukturyzacja nie zawsze znaczy zwolnienia. Są sytuacje, że zamiast zwolnień praktykuje się zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia pracowników danej..

To Top