Restrukturyzacja firmy a zwolnienia pracowników


Gdy firma przystępuje do procesu restrukturyzacji nieuniknionym elementem tego procesu są zwolnienie.

Sąd pracy może jedynie badać prawidłowość postępowania zarządcy w przedmiocie doboru pracowników delegowanych do zwolnienia, ale nie może wnikać w treść planu restrukturyzacyjnego. Co więcej restrukturyzacja nie zawsze znaczy zwolnienia.

Są sytuacje, że zamiast zwolnień praktykuje się zmianę dotychczasowych warunków zatrudnienia pracowników danej firmy. Ponadto, prawo upadłościowe nie wyłącza z mocy prawa zastosowania ustawy o zwolnieniach grupowych.

sędzia – komisarz może wydać zakaz wdrożenia niektórych działań przewidzianych w planie restrukturyzacyjnym oraz nakazać realizację innych działań, kierując się celami postępowania sanacyjnego i ochroną słusznych praw wierzycieli oraz osób trzecich niebędących uczestnikami postępowania.

Postępowanie sanacyjne wyłącza stosowanie wielu regulacji kodeksu pracy, których celem jest ochrona trwałości stosunku pracy. Nie bez znaczenia jednak jest fakt, że postępowanie to pozwala na zachowanie wielu miejsc pracy, co jest całkowicie wykluczone w przypadku postępowania upadłościowego.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację