Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.2

Sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

 

Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły traci prawo zarządu majątkiem, który wchodzi do masy upadłości. Syndyk może  zezwolić upadłemu na sprzedaż składników majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Nie jest to jednak przyznanie prawa upadłemu do zarządu jego majątkiem i należy odróżnić od siebie te dwie sytuacje. Upoważnienie od syndyka powinno być w formie pisemnej. Syndyk może takie upoważnienie zawsze cofnąć.

Co istotne sprzedaż majątku upadłego dokonywana na tej podstawie jest zawsze dokonywana w imieniu syndyka, a  upadły nie może zezwolić osobie trzeciej na sprzedaż w jej imieniu określonego składnika majątku.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top