Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.2


Sprzedaż majątku wchodzącego w skład masy upadłości

 

Ogłoszenie upadłości powoduje, że upadły traci prawo zarządu majątkiem, który wchodzi do masy upadłości. Syndyk może  zezwolić upadłemu na sprzedaż składników majątku wchodzącego w skład masy upadłości. Nie jest to jednak przyznanie prawa upadłemu do zarządu jego majątkiem i należy odróżnić od siebie te dwie sytuacje. Upoważnienie od syndyka powinno być w formie pisemnej. Syndyk może takie upoważnienie zawsze cofnąć.

Co istotne sprzedaż majątku upadłego dokonywana na tej podstawie jest zawsze dokonywana w imieniu syndyka, a  upadły nie może zezwolić osobie trzeciej na sprzedaż w jej imieniu określonego składnika majątku.

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację