Jaki czas jest właściwy na złożenie wniosku o upadłość firmy?


Za czas właściwy należy uznać zgonie z art. 21 ustawy prawo upadłościowe termin 30 dni od dnia, w którym wystąpiła podstawa do ogłoszenia upadłości, czyli dłużnik stał się niewypłacalny.

O niewypłacalności można mówić tylko wówczas, gdy dłużnik z powodu braku środków przez dłuższy czas nie wykonuje swoich przeważających zobowiązań.

Badanie niewypłacalności jest zadaniem niezwykle trudnym i wymaga wiedzy specjalistycznej biegłych z zakresy niewypłacalności. Wiedza sądu w tym zakresie nie stanowi dowodu w sprawie. Owa wiedza umożliwia jedynie i ułatwia sądowi ocenę dowodu z opinii biegłego. Koniecznym jest nie tylko znajomość specyfiki danej branży, jej struktury, jej pasywów i aktywów, otoczenia gospodarczego, stanu majątkowego a także aspektów prawnych i ekonomicznych

Radca Prawny Anna Jaworska – Kancelaria Prawna Jaworska & Wspólnicy

telefon: 666 911 333

Kliknij tu, aby umówić się na bezpłatną konsultację