Co wolno upadłemu konsumentowi, cz.3

Upadłość a alimenty

 

Alimenty nie podlegają umorzeniu w postępowaniu upadłościowym. Jeżeli więc mamy długi z tytułu niepłaconych alimentów do momentu ich spłaty zawsze będziemy je mieć.

Po ogłoszeniu upadłości Syndyk dokonuje zaspokojenia świadczenia alimentacyjnego bezpośrednio z majątku dłużnika. Aby nie było w tym przedmiocie nadużyć zezwala się na wypłacanie alimentów do wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę na rzecz jednego uprawnionego.

Należy jednak pamiętać o tym, że sąd rozpoznając sprawę o alimenty bada zawsze usprawiedliwione potrzeby małoletniego jak i możliwości zarobkowe i  majątkowe osoby zobowiązanej do alimentów.

Badaniu sądu jest także poddane to czy alimenty nie zmierzają do obejścia prawa, a co za tym idzie do  uszczuplenia masy upadłości.

Dodaj komentarz

Twój adres e-mail nie zostanie opublikowany. Wymagane pola są oznaczone *

To Top